V prvi polovici leta manj nesreč, a s hujšimi posledicami kot lani

Slika je simbolična.

Na območju Policijske uprave Maribor so v obdobju med 1. 1. in 15. 7. 2020 obravnavali 1.473 ali 21 odstotkov manj prometnih nesreč kot v primerljivem obdobju lanskega leta. V teh prometnih nesrečah je 11 udeležencev umrlo, 34 pa je bilo hudo telesno poškodovanih in 410 lahko telesno poškodovanih.

V prometnih nesrečah je bilo v navedenem obdobju na območju Policijske uprave Maribor udeleženih 69 ali 14 odstotkov manj voznikov enoslednih motornih vozil, od tega 27 voznikov motornih koles in 42 voznikov mopedov. Glede na primerjalno obdobje leta 2019 so bile hujše posledice prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki enoslednih motornih vozil. V prometnih nesrečah so umrli 3 vozniki motornih koles, 3 so bili hudo telesno poškodovani in 15 lahko telesno poškodovanih. Prav tako je v prometnih nesrečah umrl 1 voznik mopeda, 7 voznikov mopeda je bilo hudo telesno poškodovanih in 23 lahko telesno poškodovanih.

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil so bili neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o
prednosti in nepravilna stran ali mer vožnje. Po starosti so med vozniki motornih koles izstopale starostne kategorije voznikov nad 24 do 44 let in
nad 54 do 64 let, med vozniki mopedov pa vozniki starosti nad 44 let.

Na območju Policijske uprave Maribor je v enakem obdobju izstopala tudi prometna varnost kolesarjev. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 84
ali 37 odstotkov manj kolesarjev, od katerih so 3 umrli, 8 je bilo hudo telesno poškodovanih in 60 lahko telesno poškodovanih.

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev so bili prav tako neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilna
stran ali smer vožnje. V prometnih nesrečah so bili najpogosteje udeleženi kolesarji, stari nad 54 let.

Vse navedene vrste udeležencev cestnega prometa so velikokrat sami povzročitelji prometnih nesreč, v katerih so udeleženi. Vozniki motornih
koles so v tem obdobju povzročili 48 odstotkov prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi, vozniki mopedov 64 odstotkov, kolesarji pa 65 odstotkov.

Pri nadzoru cestnega prometa smo ugotovili 160 ali 17 odstotkov manj kršitev voznikov motornih koles, 214 ali 2 odstotka manj kršitev voznikov mopedov in 779 ali 19 odstotkov več kršitev kolesarjev.

Oddaj komentar