V participativnem proračunu izglasovanih 44 projektov, največ glasov za klavirski prehod

Predlog neobičajnega prehoda za pešce pred Konservatorijem za glasbo in balet. Vir: www.mariborsodeluj.si

23. decembra se je končalo glasovanje v participativnem proračunu Mestne občine Maribor in občina bo v naslednjih dveh letih izvedla 44 projektov, ki so jih predlagali in izglasovali občani.

Občani Mestne občine Maribor – glasovali so lahko vsi starejši od 15 let – so izglasovali, da bo izvedenih 44 od skupno 131 predlaganih projektov. Izglasovani projekti so skupaj prejeli 1990 glasov. Vseh 131 projektov na glasovnici je skupaj dobilo 3142 glasov, dva predloga pa sta ostala brez glasov. Za izvedbo izglasovanih projektov v naslednjih dveh letih bodo zadolženi pristojni uradi v mestni upravi Mestne občine Maribor.

Glasovalo 1439 občanov

Za predloge projektov v okviru participativnega proračuna je glasovalo 1439 občanov. V enkratnem glasovanju je lahko vsak občan svoje glasove podelil več projektom, v skupni vrednosti do 40 tisoč evrov. V povprečju je vsak uporabnik glasoval za 2,2 projekta.

Največ glasov so prejeli projekti v območju 4, pod katero sodijo mestne četrti na desnem bregu Drave: Brezje-Dogoše-Zrkovci, Pobrežje, Tezno, Magdalena, Studenci, Tabor, Nova vas in Radvanje. V tem sklopu je bilo tudi največ predlaganih projektov. Povprečna vrednost posameznega izglasovanega projekta je 10.860 evrov, skupno pa so izglasovani projekti vredni 477.825 evrov. Za izvedbo projektov, izglasovanih v okviru participativnega proračuna, je v proračunu MOM za leti 2021 in 2022 predvidenih 500 tisoč evrov (120 tisoč na posamezno območje). 22.175 evrov bo namenjenih za pokritje nepredvidljivih dodatnih stroškov, ki se utegnejo pojaviti pri izvedbah projektov.

Največ glasov je prejel projekt Klavirski prehod za pešce 

Med vsemi projekti je največ glasov – 100 – prejel projekt Klavirski prehod za pešce pri Konservatoriju Maribor v Mladinski ulici (območje 2). V območju 4 so največ glasov prejeli projekti za ureditev Stražunskega gozda: Krajinski park Stražun, Koši v Stražunu in Stražun – ureditev mestnega gozda. V območju 1 (krajevne skupnosti na levem bregu Drave) je največ glasov dobil projekt Kolesarski poligon oziroma »pumptrack« Malečnik, v območju 3 (krajevne skupnosti na desnem bregu) pa Fitnes na prostem in igrišče za otroke Limbuš.

Med 44. izglasovanimi predlogi se jih približno petina nanaša na postavitve otroških igral oziroma ureditve igrišč in približno toliko tudi na postavitve urbane opreme, kot so klopi in koši. Veliko projektov vključuje ureditev in označitev rekreacijskih, sprehajalnih in pohodniških poti. Izglasovani so bili tudi predlogi, ki urejajo varstvo narave in živali, označevanje kulturne dediščine, postavitev spomenika, umirjanje prometa in grafitiranje. Samo en projekt je bil izglasovan na področju izobraževanja mladih, in sicer projekt Ureditev prostorov za brezplačno učenje otrok robotike in programiranja iz socialno šibkih družin, ob tem pa še en projekt naslavlja skupino oseb s posebnimi potrebami (vodeni ogledi mesta).

Izglasovani projekti bodo uvrščeni v proračuna za leti 2021 in 2022

Izglasovani projekti bodo uvrščeni v občinska proračuna za leti 2021 in 2022; v vsakem proračunskem letu je za te projekte namenjenih 250 tisoč evrov. O nadaljnjem poteku posameznih izglasovanih projektov bodo občane iz Mestne občine Maribor redno obveščali.

Svoje predloge izboljšav na katerem koli področju delovanja Mestne občine Maribor je lahko na spletni platformi Čuj, sodeluj oddal vsak občan s stalnim prebivališčem v MOM in starejši od 15 let. Prejeli so skupno 330 predlogov. Vse oddane projektne predloge je pregledala strokovna komisija in ocenila, ali so izvedljivi, skladni z zakonodajo, realno ovrednoteni in podobno.

Glasovanje so podaljšali

Vsi predlogi, ki so ustrezali tem merilom, so bili uvrščeni v glasovanje in razvrščeni v štiri skupine glede na območje, kjer bi bili izvedeni: mestne četrti na levem in desnem bregu Drave in krajevne skupnosti na levem in desnem bregu. Glasovanje preko spletne platforme se je začelo 3. decembra. Sprva je bilo predvideno, da se zaključi 10. decembra, a so ga zaradi epidemioloških razmer podaljšali in v obdobju od 10. do 23. decembra omogočili tudi osebno glasovanje na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Participativni proračun je Mestna občina Maribor izvedla v sodelovanju z Zavodom PIP in Fundacijo Prizma.

Oddaj komentar