Nova KBM je leto 2020 zaključila z dobičkom v višini 208,9 milijona evrov

Nova KBM. Vir: Google_Street view

Nova KBM je objavila revidirano poročilo banke in Skupine Nove KBM za poslovno leto 2020. Najpomembnejši dogodek minulega poslovnega leta je uspešno izvedena največja združitev v zgodovini slovenskega bančništva, ki je povezala bogato zgodovino, vrednote in dosežke Nove KBM in nekdanje Abanke v močno, združeno banko. Nova KBM je leto 2020 zaključila z dobičkom v višini 208,9 milijona evrov, Skupina Nove KBM pa 210,8 milijona evrov.

Z združitvijo je Nova KBM utrdila položaj najdostopnejše banke v državi, ki strankam zagotavlja odlične produkte ter storitve v največji poslovni mreži z več kot 900 kontaktnimi točkami (vključno z bančnimi poslovalnicami, poštnimi okenci, specializiranimi bančnimi okenci in bankomati) in prek nagrajene, dokazano najboljše spletne banke Bank@Net in mobilne banke mBank@Net. Nova KBM je že drugo leto prejemnica naziva Superbrands, ki jo uvršča med odstotek najuspešnejših blagovnih znamk v Sloveniji. Konec lanskega leta so neodvisni strokovnjaki Inštituta za razvoj družbene odgovornost banki podelili nagrado HORUS za strateško vodenje družbene odgovornosti. Marca letos je banka posodobila svojo celostno podobo, ki ohranja ime Nova KBM ter simbolično in vizualno povezuje značilnosti obeh, zdaj združenih bank. Ambasadorja združitve in banke sta postala najboljši kolesar na svetu Primož Roglič in njegova življenjska sopotnica, pisateljica Lora Klinc.

V leto 2020, ko je celoten svet ohromila pandemija COVIDA-19, so v Novi KBM stopili v dobri kondiciji in so se na zdravstveno in gospodarsko krizo odzvali hitro in učinkovito. Poskrbeli so za zaščitne ukrepe za zaposlene in stranke ter izpolnjevali predpise pristojnih institucij za zajezitev širjenja koronavirusa. Strankam so zagotovili nemoten dostop do storitev, jih ozaveščali o uporabi digitalnega bančništva ter bili tudi v spremenjenih gospodarskih razmerah zanesljiv partner. Z donacijami in humanitarnimi akcijami so izkazali solidarnost do posameznikov in skupin, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Nadaljevali so strateška partnerstva in sponzorsko sodelovanje na področju športa, kulture, izobraževanja. Tako so prispevali k razvoju širšega družbenega okolja, kar je v teh zahtevnih časih še posebej pomembno.

Leto 2020 je Skupina Nove KBM zaključila z dobičkom v višini 210,8 milijona evrov

Pomemben cilj Skupine Nove KBM je vzdržna dobičkonosnost, ki omogoča investiranje v nadaljnji razvoj in hkrati zagotavljanje ustreznih rezerv za prilagajanje prihodnjim spremembam v finančnem in gospodarskem okolju. Skupina Nove KBM, ki ob obvladujoči banki vključuje Summit Leasing Slovenija, vodilno lizinško družbo v državi, je leto 2020 sklenila s čistim dobičkom v višini 210,8 milijona evrov, medtem ko je Nova KBM ustvarila 208,9 milijona evrov čistega dobička. Kot posledica največje združitve v zgodovini bančnega sektorja se je v primerjavi z letom 2019 povečala tudi bilančna vsota banke, ki je ob koncu poslovnega leta 2020 znašala 9,167 milijarde €, na ravni Skupine Nove KBM pa 9,177 milijarde €.

Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je ob koncu leta 2020 znašal 21,59 % na ravni Skupine in 21,42 % na ravni banke. Količnik kapitalske ustreznosti na skupni kapital ostaja visok in je za Skupino Nove KBM znašal 20,68 % ter za banko 16,67 %. Rezultati izkazujejo močen kapital in dober likvidnostni položaj Skupine Nove KBM. Zelo uspešne so bile tudi aktivnosti na področju upravljanja slabih naložb. Delež neto nedonosnih kreditov v portfelju Skupine Nove KBM je konec leta 2020 znašal 3,05 %, v portfelju banke pa 2,50 %.

Konec poslovnega leta 2020 je banka zaključila z bonitetnimi ocenami, ki odražajo tako poslovanje banke kot tudi razmere v mednarodnem finančnem okolju. Ocena bonitetne agencije Moody‘s Investors Service je bila Baa1/P-2 (stabilna ocena prihodnjih izgledov), medtem ko je Fitch Ratings Novo KBM ocenil z BB+/B (negativna ocena prihodnjih izgledov).

Tudi v letu 2020 so v Novi KBM nadaljevali zmanjševanje portfelja nedonosnih naložb in krepili visoke standarde korporativnega upravljanja, skladnosti poslovanja in upravljanja tveganj.

Digitalna transformacija in trajnostni razvoj med prednostnimi področji

Digitalna transformacija v Novi KBM ostaja prednostno razvojno področje, pandemija COVID-19 pa jo je le še pospešila. Strankam ponujamo odlične digitalne storitve, hkrati pa ohranjamo osebni odnos in strokovno podporo naših bančnih strokovnjakov. Potem ko so v letu 2019 posodobili osrednji bančni sistem, so v letu 2020 še dodatno poenostavili nekatere procese. Uvedli so tudi nove storitve, kot so mobilna denarnica, spletni klepet, virtualna poslovna enota, in nadgradili platformo kontaktnega centra. V letu 2021 so tem storitvam dodali še odpiranje osebnega računa, računa za mlade in sklenitev Paketa Komplet v celoti na daljavo. S temi storitvami zagotavljamo strankam najboljšo uporabniško izkušnjo in podporo tudi brez njihovega osebnega obiska poslovalnice. Prav tako so v letu 2020 nadaljevali digitalizacijo delovnih procesov in brezpapirno poslovanje v poslovalnicah in drugih bančnih enotah. Tako so v primerjavi s preteklim letom privarčevali več kot 17 ton papirja in s tem močno zmanjšali naš vpliv na okolje. Ob revidiranem poročilu je Nova KBM že četrto leto objavila Poročilo o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti, ki zajema aktivnosti in dosežke banke na tem področju ter opisuje razvojno vizijo uvajanja ESG (okoljskih, družbenih in upravljavskih) vidikov v poslovanje banke.

John Denhof, predsednik uprave Nove KBM: “V zahtevnem letu, ki ga je zaznamovala pandemija, smo kljub novim omejitvam naredili velik napredek pri uresničevanju zastavljene poslovne strategije. Izvedli smo največjo združitev v zgodovini slovenskega bančništva, oblikovali skupne vrednote združene banke, posodobili blagovno znamko ter izpeljali številne druge pomembne projekte. Vsi ti dosežki so rezultat zavzetega dela zaposlenih v Skupini Nove KBM in zaupanja naših strank, za kar se jim zahvaljujemo. Tudi v prihodnje bosta v središču našega dela doseganje visoke stopnje zaupanja in zadovoljstva ključnih deležnikov banke ter uresničevanje naše poslovne vizije biti najboljša banka v Sloveniji.”

Dr. Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta Nove KBM: “V združeni banki se nadaljuje razvojna pot finančne institucije, ki je dobičkonosna, sodobna in družbeno odgovorna ter odličen partner strankam, poslovnim partnerjem, dobaviteljem in širšemu družbenemu okolju. Usmerjenost v rast in dobičkonosnost, odličnost do strank, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti, operativna učinkovitost ter močna organizacijska kultura in razvoj zaposlenih ostajajo ključni stebri pri uresničevanju našega poslanstva in vizije.”

Oddaj komentar