V mladih vedno več individualizma

Na Filozofski fakulteti je potekala predstavitev izsledkov raziskave, skozi katero sta doc. dr. Andrej Naterer in izr. prof. dr. Miran Lavrič občinstvu približala in pojasnila ključne ugotovitve. Ena od teh je, da med mladimi vedno bolj prevladuje individualizem, ki se kaže na številnih področjih, od vse večje skrbi za osebno zdravje in vse hitrejšega osamosvajanja, do vedno bolj individualističnih vrednot. Izkazalo se je tudi, da so mladi izrazito liberalno-socialno naravnani, odtujeni od klasične politike a zelo civilno- družbeno angažirani.

Predstavitev ključnih ugotovitev, vključuje tudi zanimivo regionalno primerjavo, saj je raziskava del mednarodnega raziskovalnega projekta mladih fundacije Friedrich Ebert Stiftung, ki obsega 11 sočasnih raziskav v jugozahodni Evropi: deset nacionalnih raziskav in eno regionalno. Raziskava je poleg Slovenije zajela še Albanijo, BiH, Bolgarijo, Črno goro, Severno Makedonijo, Kosovo, Romunijo, Hrvaško in Srbijo.

Vir: UM Novice
Vir: UM Novice

Kako se mladi v Sloveniji soočajo s stresom in vedno večjo individualizacijo? Katere vrednote so zanje pomembne? Kaj si želijo doseči in česa jih je v življenju najbolj strah? Kako preživljajo prosti čas? V kolikšni meri zaupajo vladi in Evropskemu parlamentu ter koliko odgovornosti so pripravljeni prevzeti? In najpomembneje, ali vidijo svojo prihodnost v tujini ali v Sloveniji? To je le nekaj vprašanj, na katera so odgovorili mladi v popolnoma novi empirični Raziskavi o mladih v Sloveniji 2018/2019, ki jo je izvedla fundacija Friedrich Ebert Stiftung. Reprezentativni vzorec je obsegal 1000 mladih, starih od 14 do 29 let. Povprašali so jih o njihovem odnosu, pričakovanjih in skrbeh. To je druga raziskava o mladih, ki jo je v Sloveniji izvedla fundacija Friedrich Ebert Stiftung (prva je bila izvedena leta 2013). Raziskava ne opisuje zgolj, kako mladi vidijo svojo prihodnost, ampak podaja tudi predloge o tem, kako lahko širša družba pomaga in zanje ustvari priložnosti v Sloveniji.
Vir: UM

Oddaj komentar