Uspešnih 10 let programa Svit

Mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, ki ga vsako leto obeležujemo v marcu, izpostavlja pomen preprečevanja in zgodnjega odkrivanja te bolezni. Vsako leto za rakom na debelem črevesu in danki zboli okoli 1.400 prebivalcev Slovenije, več kot 700 jih umre, čeprav gre za eno izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem in zgodnjim odkrivanjem. V desetih letih delovanja Programa Svit, ki ga upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je bilo odkritih prek 2.800 rakov, ko se znaki bolezni še niso pojavili in je zdravljenje bolj učinkovito. Zaradi odstranjevanja predrakavih sprememb pri kolonoskopijah pa se je zmanjšala obolevnost za to vrsto raka.

Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, deluje na način, da pri navidezno zdravih odraslih išče znake morebitnih bolezenskih sprememb s preprostim testom blata na sledove prikrite krvavitve. Osebe s pozitivnim izvidom presejalnega testa so pregledane na kolonoskopiji, kjer se ugotovi vzrok krvavitve. Cilj programa je med zdravimi osebami odkriti tiste, pri katerih je velika verjetnost, da bi se iz odkritih sprememb na steni črevesa razvil rak, ali že imajo začetno obliko raka in te spremembe odstraniti. Zgodaj odkrito bolezen lahko uspešno zdravimo, z odkritjem predrakavih sprememb pa lahko bolezen celo preprečimo.

Program Svit je dokazano uspešen presejalni program, ki razbremenjuje zdravstveni sistem

V preteklih desetletjih je število novih primerov raka na debelem črevesu in danki raslo iz leta v leto, hkrati pa je bila le peščica primerov tega raka odkritih v zgodnjem stadiju bolezni, ko so možnosti preživetja in ohranjene kakovosti življenja velike. “Z uvedbo Programa Svit v letu 2009 smo v Sloveniji odgovorili na zaskrbljujoče podatke o incidenci in umrljivosti zaradi raka na debelem črevesu in danki. Prvi uspehi programa so bili kmalu vidni,” pove Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje z Ministrstva za zdravje RS in dodaja: “To je posledica vse večje odzivnosti ter dejstva, da se program izvaja v skladu z visokimi standardi kakovosti. Pri udeležencih programa odkrivamo predrakave spremembe in rake v zgodnjih stadijih, delež pojavnosti med vsemi raki je od leta 2008 padel za 22 %, preživetje je že nad povprečjem Evropske unije in pričakujemo, da se bo še izboljševalo. Rezultati Programa Svit bodo še naprej pomembno prispevali k doseganju ciljev Državnega programa obvladovanja raka v obdobju do 2021.”

Zaradi Programa Svit se zmanjšuje breme raka debelega črevesa in danke

Podatki kažejo, da so rezultati delovanja Programa Svit, ki je bil vzpostavljen v letu 2009, že vidni. “Učinki Programa Svit so po desetih letih že vidni na populacijski ravni, saj Register raka že od leta 2011 beleži upad novih primerov bolezni. V letu 2015 je bilo tako na ravni populacije odkritih skoraj 400 primerov raka na debelem črevesu in danki manj kot leta 2010. Pred vzpostavitvijo Programa Svit je bil rak debelega črevesa in danke drugi najpogosteje odkriti rak glede na lokacijo v telesu, v letu 2015 pa je padel na četrto mesto pri obeh spolih skupaj,” spodbudne rezultate navaja Tatjana Kofol Bric z NIJZ in dodaja: “Od vseh rakov se je najbolj povečalo preživetje bolnikov z rakom debelega črevesa in danke. K temu je izrazito prispeval Program Svit, saj je približno dve tretjini primerov raka odkril v zgodnjem stadiju, ko bolniki še ne potrebujejo dodatnega onkološkega zdravljenja. Ugotavljamo tudi, da so raki, ki so odkriti pri tistih, ki niso sodelovali v Programu Svit, precej pogosteje odkriti v bolj napredovalih stadijih, ko je zdravljenje težje in tudi manj učinkovito.”

Oddaj komentar