Usoda knjižnice še vedno nejasna

Kot smo že večkrat poročali, je tema Mariborska knjižnica ena bolj vročih v mestu. Odločanje o tem ali bodo knjižnico preselili v prostore bivše SDK, ali bodo gradili na novo, prenovili prostore na Rotovškem trgu in del preselili na Tabor, je dolgotrajno. Mariborski župan Andrej Fištravec je tako na vlado naslovil odprto pismo v katerem poziva, da se sprejme sklep, ki ne opredeljuje lokacije za podelitev sredstev za knjižnico. Direktorica mariborske knjižnice Dragica Turjak predlogu ni nasprotovala.Država bo tako zagotovila finančno pomoč v višini nekaj več kot 2,7 milijona evrov za projekt Mariborske knjižnice. Če bo občina zaprosila za sredstva za izvajanje tega projekta, jih bo tudi dobila, so jasni na ministrstvu za kulturo. Čeprav denarja za ta namen še ni, pa na finančnem ministrstvu zagotavljajo, da bo zagotovljen, ko bodo pripravili celovit finančni načrt investicije v knjižnico.

Projekt zastavljen resno

Projekta smo se lotili z vso resnostjo in se zavedamo, da je na nas, da pripravimo ustrezno rešitev, ki bo strokovno ustrezna in finančno vzdržna. Najbolj pomembno pa je, da bo omogočila ustrezen bibliotekarski napredek v tej regiji,“ je v odprtem pismu zapisal Fištravec.

knjižnica znotraj

Pravi, da Maribor nima nobenega namena sredstev, ki jih je vlada dodelila namensko za ta projekt, razporejati za druge namene. „To ni bil nikoli cilj ali želja. Nalogo, ki jo moramo opraviti v Mariboru, je pripraviti vso dokumentacijo za rešitev prostorske problematike osrednje Mariborske knjižnice,“ piše v odprtem pismu.

Sprememba sklepa vlade

Osrednja tema pisma je tako prošnja po spremembi sklepa vlade, da v „Veljavni načrt razvojnih programov 2016 – 2019“, uvrsti projekt „Ureditev Rotovškega trga in Mariborske knjižnice“. Sredstva za sofinanciranje projekta iz državnega proračuna v višini milijona evrov bodo zagotovljena v državnem proračunu za leto 2017, 1,67 milijona evrov pa se zagotovi v državnem proračunu za leto 2018.

Predlogu sprememb sklepa pa ne nasprotuje direktorica mariborske knjižnice. Skupaj z županom sta tako prepričana, da je prvenstveni namen ministrstva za kulturo in vlade kot celote, da prispeva svoj delež s trenutnimi možnostmi za rešitev sedanjega perečega stanja osrednje Mariborske knjižnice. „Skupno smo se zavezali, da bo na koncu izbrana rešitev, skladna s pričakovanji bibliotekarske stroke, potrebami uporabnikov in bo glede na vložena sredstva in čas izvedbe najboljše,“ piše Fištravec.

Turjakova nam je medtem glede njenega stališča o morebitni selitvi knjižnice ali obnovi obstoječe lokacije dejala, da je odločitev o tem, kako bo Maribor prišel do prepotrebne knjižnice, odgovornost politike, investitorja – župana in mestnih svetnikov.

 

Oddaj komentar