“Ura za Zemljo” tudi v Mariboru

FOTO: world wildlife fund

Mestna občina Maribor se skupaj z ostalimi občinami v Sloveniji in po svetu tudi letos pridružuje globalni akciji opozarjanja na podnebne spremembe v organizaciji neprofitnega sklada World Wide Fund for Nature (WWF). “Ura za Zemljo” bo letos potekala že deseto leto zapored. Tudi v Mariboru, bodo v soboto 25. marca med 20.30 in 21.30, na nekaterih ulicah ugasnili luči.

Lansko leto se je globalni akciji ugašanja luči pridružilo več kot 7.000 svetovnih mest iz 178 držav. Namen projekta pa je opozarjati na upoštevanje podnebnih sprememb v družbeni, gospodarski in okoljski politiki ter sprejemanje ukrepov, ki bodo pripomogli k ublažitvi ali prilagajanju na podnebne spremembe.

Javno podjetje Nigrad, ki v mariborski občini upravlja z javno razsvetljavo, bo to soboto 25. marca ugasnil luči med 20.30 in 21.30 na naslednjih ulicah:

  • Desni breg reke Drave: Tržaška cesta (okoli podjetja Swaty do podjetja Baumax), del Ljubljanske ulice, na Igriški ulici, v Borovi vasi, na delu ulice Proletarskih brigad, na Dravograjski cesti od ulice Proletarskih brigad do Lackove ceste in na Titovi ulici (od Titovega mostu do Linhartove ulice).
  • Levi breg reke Drave: Titov most, del ulice Kneza Koclja in center mesta z Gosposko ulico, Slovensko ulico, Jurčičevo ulico, Vetrinjsko ulico, Mladinsko ulico, Gregorčičevo ulico, Slomškovim trgom ter Tomšičevo ulico.

Izboljševanje kakovosti zraka v mestu

Mestna občina Maribor si vseskozi prizadeva izboljšati kakovost zraka v mestu, ki je ob kvalitetni pitni vodi pomemben vir zdravega življenja v mestu. Zmanjšanje prometa skozi mestno jedro, opuščanje nepotrebnih kratkih poti, povečanje kolesarjenja, zamenjava voznega parka JPP z novimi, okolju prijaznejšimi avtobusi, so ukrepi na področju prometa, ki bodo dolgoročno izboljšali kakovost zraka v mestu. Prav tako bo dosti prispevalo opuščanje individualnih kurišč na trda goriva in prehod na drugačne – alternativne vire (širitev plinskega omrežja, širitev omrežja daljinskega ogrevanja, toplotne črpalke, … ).

Za izvajanje ukrepov na področju podnebnih sprememb v občini skrbi Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, ki je je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic (Mestna občina Maribor in občin Duplek, Ruše, Miklavž na Dravskem polju) na področju varstva okolja in naravne dediščine.

Na mariborski občini tako vabijo, da se pridružite akciji z ugašanjem razsvetljave oziroma s spreminjanjem vsakodnevnih navad. Saj je slogan akcije: “Skupaj osvetlimo podnebne spremembe!

 

Oddaj komentar