Upravno sodišče začasno zadržalo izvrševanje vladne uredbe o STA

FOTO: Pixabay.com

Upravno sodišče je ugodilo zahtevi Slovenske tiskovne agencije (STA) in začasno zadržalo izvrševanje uredbe o opravljanju javne službe STA, ki jo je vlada sprejela v začetku junija. Z njo je nameravala podrobneje urediti opravljanje javne službe in financiranje STA. Direktor Bojan Veselinovič je odločitev sodišča pozdravil z velikim zadovoljstvom.

Direktor STA Veselinovič je takoj po potrditvi uredbe opozoril, da njena vsebina ni v skladu ne z ustavo in ne z zakonoma, ki opredeljujeta financiranje STA. Že takrat je napovedal, da bodo za izpodbijanje uredbe, če bo sprejeta, uporabili vsa pravna sredstva.

Upravno sodišče je zdaj presodilo, da je STA z njenimi navedbami in priloženimi listinami uspelo vsaj verjetno izkazati, da ji bo z izvršitvijo izpodbijane uredbe nastala škoda, ki bo za agencijo težko popravljiva.

Utemeljene navedbe

Med drugim je STA izkazala, da v letu 2021 od tožene stranke ni prejela nikakršnega nadomestila za opravljanje javne službe, pri čemer Ukom kot razlog za zavrnitev zahtevkov za izplačilo nadomestila za prvih pet mesecev navaja dejstvo, da s tožečo stranko nima sklenjene nobene pogodbe, zaradi česar da ne obstaja obveznost za izplačilo.

Po mnenju sodišča so utemeljene tudi navedbe vodstva agencije, da jo skuša vlada kot tožena stran oziroma v njenem imenu Urad vlade za komuniciranje (Ukom) pod grožnjo nadaljnjega nefinanciranja prisiliti v podpis pogodbe, ki je pripravljena v skladu z izpodbijano uredbo.

Ker je zagotovitev primernega financiranja storitev javne službe nujna za nadaljnji obstoj STA, se slednja po mnenju sodišča utemeljeno sklicuje, da bi z izvršitvijo uredbe nastala težko popravljiva škoda. Sodišče je presodilo, da STA zgolj s tržnimi prihodki ne more pokriti niti stroškov dela, kaj šele vseh ostalih stroškov, zato bi lahko postala insolventna, to pa bi lahko pripeljalo do stečaja.

Vlada mora zagotoviti financiranje STA

Upravno sodišče še pojasnjuje, da je financiranje agencije opredeljeno v 20. členu zakona o STA, zato se vlada kot tožena stran ne more sklicevati, da naj bi z izpodbijano uredbo dala pooblastila za zagotavljanje financiranja Ukomu ter da bodo ob morebitnem zadržanju uredbe zadržani tudi vsi postopki, saj slednji ne bi imel več pooblastil.

Na trditve vladne strani, da obstoj STA ni več ogrožen, ker je ta prodala terjatev do ustanovitelja, je upravno sodišče odgovorilo, da gre zgolj za prodajo enega mesečnega zahtevka za nadomestilo za opravljanje javne službe za maj 2021, kar po njihovi presoji v težki finančni situaciji agencije še ne pomeni, da ji ne grozi več težko popravljiva škoda.

Direktor Veselinovič je ob prejemu sodne odločitve povedal, da jo pozdravlja z velikim zadovoljstvom, saj zadržanje uredbe pomeni “še eno potrditev sodne veje oblasti, da bi morala vlada že zdavnaj financirati našo dejavnost, saj ji to obveznost nalaga sedmi protikoronski zakon”.

Ta pravi, da mora vlada letos zagotoviti financiranje STA v skladu s sprejetim poslovnim načrtom ne glede na to, ali je sklenjena pogodba.

Zavlačevanje?

“STA se je o njeni vsebini kljub temu pogajala, a ne s figo v žepu kot Ukom, ki je besedilo pogodbe pripravil, ne da bi upošteval eno samo našo ključno pripombo. Poslana nam je bila v torek popoldne z ultimativnim pripisom, naj jo podpišemo do danes, kar meri na to, da je bila tožena stran z odločitvijo sodišča takrat morda že seznanjena,” je še dodal Veselinovič.

Ker je predlagana pogodba temeljila na uredbi, ki je zdaj zadržana, bo vodstvo STA v uradnem odgovoru od Ukoma danes zahtevalo, da nemudoma zagotovi financiranje v skladu z zakonom. Ob tem dodajajo, da ne zavračajo pogovorov o novi vsebini pogodbe, ki pa mora spoštovati celotni pravni okvir, ki ureja delovanje STA.

Glede na zavlačevalne manevre Ukoma bo STA po Veselinovičevih besedah še pred nadaljevanjem novih pogajanj zahtevala tudi takojšnje izplačilo obljubljenega predujma, in to brez vsakršnih pogojevanj, saj gre za obSTAnek agencije. O najnovejšem razvoju dogodkov so obvestili tudi Evropsko komisijo in mednarodno javnost.

Danes mineva 202. dan, odkar STA opravlja javno službo brez plačila

Sodišče bo sicer o izpodbojni tožbi STA zoper vladno uredbo šele odločalo, do njene vsebine pa se za zdaj še ni opredelilo.Ukom je v torek na STA poslal končno različico pogodbe o izvajanju javne službe in izrazil pričakovanje po takojšnjem podpisu.

Danes sicer mineva 202. dan, odkar STA opravlja javno službo brez plačila zanjo s strani vlade. Letno pogodbo z ustanoviteljem, o kateri tečejo pogovori, na STA sicer čakajo že od lanskega decembra.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar