Uporabniki mobilnega omrežja v drugem četrtletju poslali 577 milijonov SMS-sporočil

FOTO: Pixabay.com

Število uporabnikov mobilnega omrežja v Sloveniji je v letošnjem drugem četrtletju preseglo 2.635.000, s tem pa na letni ravni poraslo za nekaj manj kot tri odstotke. Iz mobilnih omrežij so opravili manj odhodnih klicev in telefonskega prometa ter poslali več SMS- in MMS-sporočil. Prvih je bilo okoli 577 milijonov, drugih pa 31 milijonov.

Po podatkih, ki so jih danes objavili v državnem statističnem uradu, je bilo med aprilom in koncem junija skupno iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih okoli 495 milijonov odhodnih telefonskih klicev.

To je bilo za odstotek manj kot v enakem četrtletju leta 2021, pri čemer je bilo število domačih odhodnih klicev prav tako manjše za odstotek. Število mednarodnih odhodnih klicev pa je poraslo za 13 odstotkov. Povprečni uporabnik je iz mobilnih omrežij na dan poklical dvakrat.

Skupno je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij izmerjenih okoli 21 milijonov ur odhodnega prometa oz. sedem odstotkov manj kot v enakem četrtletju lani.

Domači promet se je prav tako skrčil za sedem odstotkov, mednarodni pa za dva odstotka. V enem letu se je odhodni mobilni promet zmanjšal pri obeh vrstah uporabnikov in v vseh omrežjih, najbolj iz mobilnih v fiksna omrežja, in sicer za 12 odstotkov. Povprečni uporabnik mobilnih omrežij je telefoniral približno pet minut na dan.

V drugem letošnjem četrtletju je bilo poslanih okoli 577 milijonov SMS-sporočil, kar je odstotek več kot v drugem četrtletju lani. Zasebni uporabniki so jih poslali tri odstotke manj, poslovni uporabniki pa 13 odstotkov več. Poslanih je bilo tudi skoraj 31 milijonov MMS-sporočil oz. pet odstotkov več. Povprečni uporabnik je poslal dve SMS-sporočili na dan.

Prek mobilnega širokopasovnega dostopa je bilo prenesenih več kot 73 milijonov gigabajtov podatkov, s čimer je bila medletna rast 30-odstotna. Poslovni uporabniki so uporabili za 33 odstotkov več prenosa podatkov. V tem podatku sicer ni upoštevan prenos podatkov prek brezžične tehnologije wi-fi.

Ob koncu drugega četrtletja se je v Sloveniji za dostop do interneta uporabljalo približno 677.000 širokopasovnih priključkov ali za dva odstotka več kot v enakem obdobju leto prej.

Povečalo se je predvsem število optičnih priključkov, in sicer za 11 odstotkov, s čimer ti predstavljajo več kot polovico vseh širokopasovnih priključkov. Število priključkov prek kabelskega modema je na letni ravni upadlo za dva odstotka, število priključkov xDSL pa za devet odstotkov.

vir: lokalec.si

Oddaj komentar