Ukom: Vlada ni sprejela sklepa o prekinitvi financiranja STA

FOTO: Pixabay.com

Vlada v ponedeljek ni sprejela sklepa o prekinitvi financiranja STA, ampak se je le seznanila z informacijo Ukoma o nezmožnosti izvajanja pogodbe s STA, opozarjajo v Ukomu.

Ker jim direktor STA ne posreduje želenih podatkov, bi Ukom od pogodbe lahko odstopil, a je “v želji po konstruktivni rešitvi problema zgolj zavrnil izplačilo tekočega računa”.

V vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) so v današnjem sporočilu za javnost navedli, da je ustanovitelj skladno z zakonom o Slovenski tiskovni agenciji (STA) dolžan “zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega Poslovnega načrta STA”.

Želijo, da jim ugodijo na njegove zahteve po dokumentaciji in pojasnilih

V pogodbi, ki jo je direktor STA Bojan Veselinovič podpisal z nekdanjo direktorico Ukoma Kristino Plavšak Krajnc o opravljanju javne službe v letu 2020, pa je Ukom opredeljen kot predstavnik ustanovitelja agencije, navajajo na Ukomu.

Ista pogodba, kot pišejo na Ukomu, tudi določa, da mora STA kot izvajalec predstavniku ustanovitelja na njegovo izrecno zahtevo nemudoma posredovati vso dokumentacijo o izvajanju javne službe (finančno, pravno in vsebinsko). Tudi sicer pa mora z njim sodelovati in se odzivati na njegove zahteve po dokumentaciji in pojasnilih.

Za posredovanje želene dokumentacije se lastnik lahko obrne direktno na direktorja

Ukom navaja še en člen pogodbe, ki določa, da lahko predstavnik ustanovitelja v primeru, da izvajalec tudi po pisnem pozivu ne sodeluje oz. molči, ustavi plačevanje po tej pogodbi ali celo od pogodbe odstopi s pisno izjavo brez odpovednega roka. V tem primeru pa lahko tudi zahteva vrnitev že izplačanih sredstev po tej pogodbi s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev dalje.

Tako je Ukom kot predstavnik ustanovitelja pred podpisom nove pogodbe dolžan ugotoviti, kaj pomeni zakonska dikcija primerno financiranje, navajajo v sporočilu za medije. V želji, da bi se zagotovilo primerno financiranje in pravočasno sklenilo novo pogodbo, je Ukom na Veselinoviča in nadzorni svet STA že oktobra naslovil dopis z zahtevo po poslovni dokumentaciji.

Kot trdijo na Ukomu, Veselinovič te dokumentacije ni želel izročiti, nadzorni svet STA pa je 4. novembra sprejel sklep, da ni pristojen za posredovanje zahtevanih dokumentov in informacij. V nadaljevanju pa predlagal, da se za posredovanje želene dokumentacije lastnik lahko obrne direktno na direktorja STA.

Do danes ni dostavil dokumentacije

Ukom se je v skladu s pogodbo kot predstavnik ustanovitelja znova obrnil na Veselinoviča in ga ponovno zaprosil za posredovanje dokumentacije, kar da Veselinovič do danes ni dostavil, navajajo na Ukomu.

Ob tem so dodali, da je Ukom Veselinoviču že 3. novembra uradno zavrnil izplačilo računa, ki ga je posredoval na podlagi sklenjene pogodbe, “saj je evidentno kršil 6. člen pogodbe, ki mu nalaga dolžnost, da ‘predstavniku ustanovitelja’ izroči celotno dokumentacijo”.

Na Ukomu pojasnjujejo, da prvi stavek govori o dokumentaciji, ki se nanaša na izvajanje javne službe, drugi stavek pa stvar razširi na celotno dokumentacijo in pojasnila. “To je seveda tudi razumljivo, kajti v nasprotnem primeru ‘predstavnik ustanovitelja’ nima nikakršne možnosti, da ugotovi, kaj pomeni zakonska dikcija ‘primernost financiranja'”, dodajajo.

Ukom bi lahko od celotne pogodbe tudi odstopil

Ukom bi lahko v skladu s pogodbo od celotne pogodbe tudi odstopil in zahteval povrnitev sredstev z obrestmi. “Kljub temu je ‘predstavnik ustanovitelja’ v želji po konstruktivni rešitvi problema zgolj zavrnil izplačilo tekočega računa, ki ga je posredoval Veselinovič. Ob tem pa je Ukom še opozoril na velikansko škodo, ki jo podjetju STA s prikrivanjem informacij in kršenjem pogodbe povzroča Veselinovič,” so zapisali v sporočilu za javnost.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar