UKM gradivo digitalizirala v repozitorij

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) je v zadnjih dveh letih posvetila veliko pozornosti digitalizaciji vsebin, ki jih odslej ponuja v vpogled javnosti na posebnem spletnem naslovu http://dr.ukm.um.si. V tako imenovanem Repozitoriju UKM je trenutno na voljo več kot 21.300 digitaliziranih objektov, tudi izjemne zgodovinske vrednosti.

“V naših depojih hranimo več kot milijon enot gradiva, od tega veliko starejšega in dragocenega gradiva, ki je edinstveno in izvirno iz več razlogov ter tako posledično zanimivo za širšo javnost,” je na današnji javni predstavitvi Repozitorija UKM povedala redaktorica vsebin Vlasta Stavbar.

Foto: Lokalec.si
Foto: Lokalec.si

V zadnjih dveh letih so to gradivo pospešeno pretvarjali v digitalno obliko in ga zdaj skupaj z izvorno digitalnim gradivom ponujajo javnosti na enem mestu za preučevanje, raziskovanje, poučevanje ali zgolj na ogled.

Med drugim so v Repozitoriju UKM na voljo izvodi prvega mariborskega časopisa Marburger Zeitung ter najstarejša knjiga v hrambi UKM, to je latinska rokopisna knjiga Petra Lombarda iz 12. stoletja. Prav tako hranijo fond Slovenske čitalnice, zapuščini Janka Šlebingerja in Antona Krempla ter plakate SNG Maribor.univerzitetna-knjiznica-maribor-maribor-5S ciljem boljše preglednosti je Repozitorij UKM razdeljen na sedem zbirk. Poleg prej omenjenih zbirk Iz zakladnice UKM in Zapuščine UKM sta tu še Mariborenzija z gradivom o zgodovini in sedanjosti Maribora ter Štajerska, ki odslikava celotno regijo. Univerzitetne zgodbe prinašajo mejnike Univerze v Mariboru v sliki in besedi, Domoznanske pripovedi gradivo s področja kulturne dediščine Slovenije, v zbirki Mladi za napredek Maribora pa so zbrane raziskovalne naloge osnovnošolcev in dijakov.

Repozitorij UKM so po besedah direktorice knjižnice Zdenke Petermanec zgradili z lastnim znanjem in se bo v prihodnje še dopolnjeval. “Repozitorij UKM kot zakladnica kulturne dediščine, ki jo odpiramo javnosti in omogočamo dostopnost do redkih in zato dragocenih vsebin, dokumentov in objektov, predstavlja enega razvojnih mejnikov UKM. S tem stopamo ob bok velikim repozitorijem, kot je na primer Europeana, in omogočamo njihovo povezovanje,” je pojasnila. Portal je tako širše javno dostopen, torej ne le za člane in članice UKM.

VIR: lokalec.si

Oddaj komentar