Trgovinska zbornica: Odprite vse trgovine, niso vir okužb

Trgovina, ki že ves čas epidemije COVID-19 uspešno opravlja nalogo nemotene osnovne preskrbe prebivalstva, je uspešno uvedla in dosledno izvaja vse zaščitne ukrepe NIJZ, na kar kažejo vsi razpoložljivi podatki.

“Trgovina ni nikoli predstavljala vira okužb”

“V času epidemije se je izkazalo, da trgovina ni tvegana dejavnost za okužbe s COVID-19 in nikoli ni predstavljala vira okužb. To dokazujejo tudi rezultati hitrih testiranj, ki jih je TZS izvedla skupaj z Ministrstvom za zdravje in zunanjimi mobilnimi izvajalci,” so zapisali v sporočilu za javnost.

V obdobju od 17.2.2021 do vključno 2.4.2021 je pri opravljenih skoraj pet tisoč hitrih antigenskih testov delež pozitivnih testiranih zaposlenih v trgovini znašal 0,0022 %. Na TZS ugotavljamo, da je delež pozitivnih testov glede na število testiranih izjemno majhen, zato ponovno izpostavljamo, da trgovina ni vir okužb s COVID-19.

“Situacija v trgovini v Sloveniji še vedno zaostrena”

“S ponovnim zaprtjem prodajaln ne bomo dosegli rasti zasebne potrošnje Trgovina je temeljna dejavnost za preskrbo prebivalcev z dobrinami, ki ustvari največ prihodkov v domačem gospodarstvu. S ponovnim zaprtjem te dejavnosti ne bomo mogli ustvariti rasti zasebne potrošnje, ki pomembno pripomore k stabilnosti gospodarstva,” zapišejo.

Izguba več kot 12 tisoč delovnih mest v trgovini in ponovno zaprtje neživilskih prodajaln bi še dodatno poglobilo težave trgovskih podjetij in poglobilo krizo v celotni trgovinski panogi, poudarjajo.

Iz zadnjih razpoložljivih podatkov Eurostat je namreč razvidno, da je situacija v trgovini v Sloveniji še vedno zaostrena, še posebej v primerjavi z drugimi državami članicami EU.
Podatki Eurostata za leto 2020 kažejo, da je trgovina v Sloveniji poslovala najslabše glede na ostale EU države, kar je posledica dolgotrajne prepovedi poslovanja. Trgovci že od samega začetka dosledno upoštevajo vse ukrepe za zajezitev širjenja COVID-19. V trgovini je okužb izjemno malo in tudi te so v delovno okolje vnesene predvsem iz domačega okolja zaposlenih.

TZS še posebej poudarja, da so se trgovci izjemno dobro odzvali na vse ukrepe za zajezitev
širjenja okužb s COVID-19, ki jih dosledno upoštevajo ter izvajajo, zato Vlado RS pozivajo, da celotno trgovinsko dejavnost uvrsti v t.i. rdečo fazo sproščanja ukrepov po vladnem semaforju.

Trgovci se bojijo morebitnega ponovnega zapiranja prodajaln

Ob napovedih poslabšanja epidemiološke situacije se trgovci bojijo morebitnega ponovnega
zapiranja prodajaln, grozi tudi dodatna izguba delovnih mest; podatki o dogajanju v
gospodarstvu in prijavljenih na Zavod RS za zaposlovanje v preteklih mesecih kažejo, da so prav zaposleni iz panoge trgovine med bolj prizadetimi poklici zaradi epidemije COVID-19.

V kolikor Vlada RS ne bo podprla predlaganih sprememb v njenem semaforju sproščanja ukrepov, in sicer da se trgovina iz oranžne faze premakne v celoti v rdečo fazo, bo Trgovinska zbornica Slovenije vztrajala na povračilu celotnega izgubljenega prihodka za vsak dan zaprtja od prvega vala epidemije dalje, saj ta dejavnost po vseh razpoložljivih podatkih ni vir okužb

Oddaj komentar