Svet UKC Maribor bo danes potrjeval poseben program anesteziologije

Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor bo danes potrjeval poseben program na področju anesteziologije, ki bo omogočal dodatno delo domačih zdravnikov po podjemnih pogodbah. Na ta način želijo zagotoviti nemoteno izvajanje anesteziološke dejavnosti po zaključku sodelovanja s hrvaškimi anesteziologi.

Posebni program bi naj zaenkrat do konca leta 2019 izvajalo 33 zdravnikov specialistov anesteziologije. “UKC Maribor je izčrpal vse možnosti zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva na področju anesteziologije z lastnimi zaposlenimi in zunanjimi izvajalci, vendar zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov anesteziologije kljub reorganizaciji in drugim oblikam dela zdravstvenih storitev v predvidenem obsegu ni možno zagotavljati,” so pojasnili v vodstvu UKC maribor.

Sporna pogodba z Inštitutom za raziskave v medicini (IRM), prek katere so v UKC Maribor pomagali anesteziologi s Hrvaške, je prenehala veljati ta mesec. Prejšnji teden so v Maribor prišli še zadnji med njimi.

Sporno pogodbo je sklenil prejšnji direktor Gregor Pivec, razdrl pa njegov naslednik Janez Lavre kot vršilec dolžnosti direktorja po Pivčevem odstopu s položaja.

Praviloma ni dovoljeno sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev s svojimi zaposlenimi v zdravstvenih zavodih praviloma ni dovoljeno, razen če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister za zdravje in imajo zagotovljen vir financiranja.

Oddaj komentar