Študenti z inovativnimi projekti za družbeno korist

Svoje dosežke so študentje minulo sredo predstavljaji v amfiteatru mariborske filozofske fakultete.

Študenti Univerze v Mariboru so s projekti, ki so jih prijavili na državni razpis za študentske inovativne projekte za družbeno korist, razvili zanimive uporabne ideje in ob tem sklenili nova sodelovanja. Pripravili so gradiva za pomoč dislektikom pri učenju nemščine, delavnice na temo kulturne dediščine in e-gradiva za sprehod po botaničnem vrtu.

Projekt Tuji jezik nemščina – gradiva za učenje in poučevanje otrok in mladostnikov z disleksijo (TJN-GUPOMDIS) je družil študente oddelka za germanistiko filozofske fakultete in fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Slovensko društvo učiteljev tujega jezika pod mentorstvom Saše Jazbec in strokovne sodelavke Brigite Kacjan. Skupaj so pripravili didaktična gradiva, ki upoštevajo specifična izhodišča dislektikov in bodo tako tudi tem otrokom in mladostnikom omogočila uspešno učenje nemščine.

Projekt Iz skrinje preteklosti za doto prihodnosti – kulturna dediščina kot most medgeneracijskega sožitja (SKRITO) je povezal študente različnih smeri filozofske in pedagoške fakultete ter Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Mariborpod mentorstvom Irene Stramljič Breznik in strokovne sodelavke Kornelije Kaurin.Tradicionalno pester in bogat počitniški program ZPM je bil tako letos bogatejši za pet celotedenskih tematskih delavnic na temo družine, imen, cvetja, prehrane in živali, ki so se nadaljevale še s petimi medgeneracijskimi pogovornimi srečanji v Domu Danice Vogrinec Maribor, TOTEM DCA Mariborin društvu Zavetje v Lovrencu na Pohorju.

Projekt Digitalizacija in igrifikacija Botaničnega vrta Univerze v Mariboru za otroke in mladino (e.bo-vrt) je pod mentorstvom Silve Grobelnik Mlakar, Mateje Žavski – Bahč, Marjane Krašna in Metke Šepic združil študente različnih študijskih programov fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in filozofske fakultete. Skupaj so oblikovali uporabna, kreativna in sodobna učna e-gradiva in pripomočke za e-učenje v botaničnem vrtu in od doma.

“Z namenom igrifikacije so ustvarili skupino šestih likov, ki se ob zanimivem dialogu sprehodijo skozi sistematsko polje, mimo zbirke zelišč in v uporabni, sadno-zelenjavni vrt botaničnega vrta in uporabnika poučijo o zanimivostih iz rastlinskega sveta. Nivo doseženega znanja lahko uporabniki preverijo v posebej oblikovanih nalogah, kvizih in križankah, ki se nahajajo na koncu vsakega sklopa,” so sporočili z univerze.

V okviru javnega razpisa za projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – študentske inovativne projekte za družbeno korist so 64 izbranim projektom skupno podelili več kot milijon evrov sredstev. Javni razpis je 31. marca objavil javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, sofinancirata pa ga ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter EU iz Evropskega socialnega sklada.

Sredstva so namenjena spodbujanju sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oziroma regionalnem okolju. S tem želijo mladim omogočiti pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj med izobraževanjem in povečati njihove možnosti za lažji prehod iz študija na področje dela. Strokovne delavce iz lokalnega oziroma regionalnega okolja pa želijo usposobiti za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega in regionalnega okolja v prihodnje.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar