Športni objekti Maribor: Zaposleni nezadovoljni z dogajanjem

Predstavniki zaposlenih v Športnih objektih Maribor in njihov nekdanji direktor Anton Knez so se danes odzvali na zadnje dogajanje okoli omenjenega javnega zavoda, ki je v hudih finančnih težavah. Po besedah nekdanjega direktorja Antona Kneza želijo pojasniti nekatere očitke ustanovitelja, saj je prav, da se sliši tudi njihova resnica.

Kot je povedal predstavnik delavcev v svetu zavoda Robert Simonič, so zaposleni zaradi različnih medijskih poročanj o tem, kako je v zavodu vse narobe, pod vse hujšim pritiskom, še posebej potem, ko se je začelo govoriti tudi o možnosti likvidacije zavoda.

“Povsem normalno je, da se vsak delavec ustraši za svojo službo. Na občini sicer mirijo, da ni tako, vseeno pa obstaja grenak priokus, saj se zavedamo, da bo potekala nekakšna reorganizacija, govori se o nekih holdingih in podobno,” je dejal Simonič in dodal, da so januarja zato imeli že tri zbore delavcev.

Nezadovoljni so bili tudi z odločitvijo predsednika sveta zavoda Miloša Stevanovića, da zadnjo sejo sveta zavoda zapre za javnost, še preden se je ta sploh začela, čeprav je to po statutu v nasprotju s pravili. Tudi na sami seji po besedah Simoniča ni potekalo vse kot bi moralo, saj naj bi direktor Tadej Mežnar tam podal enostranske informacije, zaradi česar je sicer neuspešno zahteval, da naj na sejo povabijo tudi nekdanjega direktorja in računovodkinjo.

Zaradi pristranskega vodenja seje naj bi bili po njegovem člani sveta zavoda pri odločanju zgolj enostransko obveščeni, predsednik sveta zavoda pa naj bi nato tudi v medijih zavajal z neresničnimi izjavami. Tudi o tem, da so sejo za javnost zaprli zato, ker so s tem preprečili organiziran prihod zaposlenih.

Na zadnjem zboru delavcev so zato izglasovali nezaupnico Stevanoviću in ga pozvali, da takoj odstopi ne le kot predsednik, pač pa tudi kot član sveta zavoda.

Predsednica sindikata in računovodkinja Karmen Rotman je ob tem dodala, da je v sindikat vključenih 42 od skupaj 60 zaposlenih, zato ne gre za nekaj posameznikov. Računovodska služba je direktorja in svet zavoda želela opozoriti o nezmožnosti priprave nekaterih dokumentov, vse od takrat pa so se v javnosti začeli pritiski na sindikat in njo osebno.

Kot je povedala, bi moral zavod do konca januarja pripraviti popravljen sanacijski program, a se kljub večkratnim pozivom direktorja na tem ni delalo, saj je bil ta neodziven. Pisne usmeritve z njegove strani so prejeli šele to nedeljo. Prav tako bi do sredine februarja morali pripraviti odzivno poročilo na v reviziji ugotovljene nepravilnosti tako s strani Športnih objektov kot mestne občine kot ustanoviteljice.

“Veliko nepravilnosti, ki se očitajo zavodu, izhaja iz tega, da nismo imeli podlag,” je zatrdila Rotmanova in dodala, da do predvidenega roka kljub pozivom ni bil opravljen niti popis osnovnih sredstev, zaradi vseh teh zamud pa ne morejo podati niti verodostojnega računovodskega poročila.

Glede preteklega poslovanja zavoda je Knez pojasnil, da so predvsem pri investicijah sami imeli zelo malo vlogo, saj je te v glavnem, predvsem v kopališču Pristanu, na atletskem stadionu in v Ljudskem vrtu, vodila mestna občina. Tudi vsi razpisi so šli preko mestne občine, zavod pa je bil udeležen šele, ko je bil že izbran izvajalec in se dela šele začnejo. To je po njegovem ugotovila že leta 2015 opravljena revizija, sami pa, razen opozarjanja na morebitne nepravilnosti, po besedah Kneza drugih mehanizmov niso imeli na voljo.

“Revizija je vendarle ugotovila, da niti en izdatek ni bil brez ustrezne pravne podlage. Vsa izplačila so bila izpeljana zakonito,” je zatrdil Knez, ki sicer upa, da bodo v prihodnje našli skupni jezik in rešili sedanje finančne težave zavoda.

Predstavnika zaposlenih sta povedala, da so se za sklic novinarske konference odločili potem, ko so na zadnjem zboru delavcev v petek direktorja pozvali k nujnemu sklicu seje sveta zavoda. Mežnar se je odločil drugače, zato so delavci zahtevali sklic novinarske konference, kjer bi pojasnili svojo plat.

Mestna občina Maribor je medtem napovedala spremembo načina financiranja Športnih objektov Maribor. Kot je prejšnji teden povedal podžupan Samo Peter Medved, nameravajo v prvi polovici leta spremeniti ustanovitveni akt in modele financiranja zavoda. Končne rešitve še nimajo, saj še zbirajo predloge.

Zavod je leto 2019 sklenil z izgubo v višini okoli 200.000 evrov, dolg do dobaviteljev znaša okoli 700.000 evrov. Revizija poslovanja, ki jo je naročila občina, je ugotovila številne nepravilnosti, ob tem pa je prišlo tudi do razdora med delom zaposlenih in direktorjem, ki je položaj prevzel lani.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar