Slovenski gozdovi tudi letos utrpeli ogromno škode

Vir: Pixabay.com

Slovenski gozdovi se tudi letos srečujejo z negativnimi posledicami vetrolomov in s prenamnožitvijo podlubnikov. Po ocenah Zavoda za gozdove Slovenije je škode v gozdovih za 6,6 milijona evrov, nanaša pa se na izgubo vrednosti lesa zaradi poškodb v februarskih vetrolomih in prenamnožitve podlubnikov od začetka leta do 23. junija.

Zaradi vetrolomov je treba posekati oziroma spraviti iz gozda 144.400 kubičnih metrov dreves, zaradi prenamnožitve podlubnikov pa 295.786 kubičnih metrov dreves, izhaja iz poročila zavoda za gozdove o stanju in oceni škode v gozdovih po naravnih ujmah v letu 2020, objavljenem na spletni strani vlade, ki mora poročilo še potrditi.

Ocenjena škoda presega 0,3 promile bruto domačega proračuna za letos in presega prag za razglasitev naravne nesreče.

Letos je bilo do 23. junija za posek zaradi podlubnikov izbranih za 295.786 kubičnih metrov smreke, kar je posledica nadaljevanja prenamnožitve podlubnikov iz lanskega leta, posekanih pa 333.665 kubičnih metrov.

Največje poškodbe so na gozdnogospodarskem območju Bled, kjer se nadaljuje prenamnožitev podlubnikov iz prejšnjih let, ter na območjih vetrolomov iz let 2017 in 2018, zlasti na gozdnogospodarskih območjih Kočevja, Slovenj Gradca in Maribora.

Poleg tega so februarski vetrolomi kot nova naravna ujma povzročili dodatno poškodovanost dreves v gozdu. Večinoma so bila poškodovana posamična drevesa, največ poškodb, skoraj polovica vseh, pa je bilo na gozdnogospodarskem območju Kranj, in sicer v občini Šenčur.

V vetrolomih je bilo od skupaj 144.400 kubičnih metrov močno poškodovanih dreves po oceni gozdarjev močno poškodovane za 116.000 kubičnih metrov smreke, kar lahko povzroči prenamnoženost populacije podlubnikov na poškodovanih območjih. Skupaj bo tako po ocenah zavoda zaradi podlubnikov posekano najmanj 411.786 kubičnih metrov smreke.

V ocenjenih 6,6 milijona evrov škode je zajeta samo izguba vrednosti lesa zaradi poškodb, ki so posledica vetrolomov in prenamnožitve podlubnikov. Čisti donos se je zaradi nižjih prihodkov zaradi razvrednotenja lesa ob napadu podlubnikov v povprečju zmanjšal za okoli 20 evrov na kubični meter, po vetrolomu pa v povprečju za približno pet evrov na kubični meter. V oceno škodo niso zajeti stroški obnove in varstva poškodovanih gozdov ter del na gozdnih prometnicah.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar