Skrbniki otrok s posebnimi potrebami: Premajhna nadomestila in zdrs v revščino

V delovni skupini »Pobude oseb s PP« se trudijo izboljšati življenje družin otrok in odraslih s posebnimi potrebami. V ospredje postavljajo dvig nadomestila skrbnikov otrok s posebnimi potrebami za izgubljeni dohodek, ki je že dolga leta enak in ne omogoča normalnega življenja, na kar pristojne opozarjajo že od leta 2013.

Želijo si dvig nadomestila skrbnikov otrok s posebnimi potrebami

Na pobudo treh mam otrok s posebnimi potrebami, ki vsaka na svoj način že dolgo opozarjajo na potrebe posebnih družin, je nastala delovna skupina  »Pobude oseb s PP«, v kateri opozarjajo na neurejeno zakonodajo na področju oseb s posebnimi potrebami.
V ospredje postavljajo dvig nadomestila skrbnikov otrok s posebnimi potrebami za izgubljeni dohodek, ki je že dolga leta enak in ne omogoča normalnega življenja, na kar pristojne opozarjajo že od leta 2013.

Vanja Ropič, ki skrbi za sina Vida, Petra Greiner, ustanoviteljica Zavoda 13 in mama posebne Sofie, ter Spomenka Valušnik, predsednica društva Vesele nogice in mama deklice Naje s cerebralno paralizo, so združile moči in ustanovile delovno skupino “Pobude oseb s PP”, v kateri želijo vplivati na ureditev zakonodaje, ki ureja pravice oseb s posebnimi potrebami.

Danes vabijo na spletni zoom sestanek

V prejšnjih dneh so se že udeležile sestanka s poslancem NSi, Aleksandrom Reberškom, zdaj pa vabijo na spletni zoom sestanek, ki bo danes, 19. marca, udeležijo pa se ga lahko prav vsi, ki jih ta tematika zanima in predlagajo svoje pobude. Na tak način želijo povezati vse posameznike, neodvisno od društev, da bi s skupno močjo uspeli doseči vse tisto, za kar se same že dolga leta trudijo.

“Izkazalo se je, da lahko samo skupaj spremenimo zakonodajo na področju oseb s posebnimi potrebami. V Sloveniji obstaja veliko različnih društev, ne obstaja pa skupna pobuda. A obravnavajo nas isti zakoni, ne glede na diagnozo, z enakimi pomanjkljivostmi,” je dodala Vanja Ropič.

Zaradi ureditev zakonov se posamezniki ne znajdejo

“Nihče, ki sam ne preživlja družine s 588 evri mesečnega nakazila, ne ve, kako je to težko. Dolga leta že opozarjamo, da je takšna višina nadomestila samo gotova pot v revščino,” opozarja Petra Greiner. “Področje oseb s posebnimi potrebami ureja več kot 30 različnih zakonov, zaradi takšne ureditve se posameznik ne znajde.  Številne zakone je potrebno urediti glede na spremenjen način življenja. Zakoni bi morali vsebovati in upoštevati raznolikost potreb oseb s PP in njihovih svojcev. Vabljeni so vsi, ki želijo s svojimi znanji in izkušnjami pomagati pri pripravi in iskanju rešitev posameznih težav,” še dodaja Spomenka Valušnik.
Zavzemali se bodo za celovito ureditev zakonodaje, ki ureja področje oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji, kot je delno plačilo za izgubljeni dohodek, dodatek za nego, invalidnine, osebno asistenca pred in po 18. letu starosti, zgodnjo obravnavo, usmeritve Zavoda za šolstvo,  …

Lahko se jim pridružite

Vse zainteresirane prosijo, da se jim pridružijo v FB strani  »Pobuda oseb s posebnimi potrebami« ter na elektronski naslov pobuda.opp@gmail.com sporočijo svojo privolitev in predloge.

Oddaj komentar