Senatorji Univerze v Mariboru pritrdili interventnim ukrepom za nemoteno izvedbo študijskega procesa v živo

Na Univerzi v Mariboru je 27. septembra potekala 34. redna seja Senata.

Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je senat seznanil o tekočih aktivnosti vodstva, med katerimi je med drugim izpostavil nadaljevanje pogajanj za pridobitev zelene luči za projekt Innovum.

Senatorji so tudi sprejeli interventne ukrepe za nemoteno izvedbo pedagoškega procesa v študijskem letu 2022/23, ki narekujejo da bo pedagoški proces na Univerzi v Mariboru v prihajajočem študijskem letu potekal praviloma v živo, in sicer ob upoštevanju smernic NIJZ za varovanje zdravja ter (morebitnih) odlokov Vlade R Slovenije.

Na Univerzi v Mariboru se tako za študijsko leto 2022/23 načrtuje temeljna usmeritev, tj. da se pedagoški proces skladno z akreditiranimi študijskimi programi izvede v prostorih fakultet UM (torej neposredna izvedba pedagoškega procesa v vseh primerih, kjer je to ob upoštevanju smernic mogoče). V kolikor to zaradi smernic NIJZ za varovanje zdravja in (morebitnih) odlokov Vlade R Slovenije ne bo mogoče, je v (izjemnih) utemeljenih primerih načrtovana tudi možnost izvedbe na daljavo oz. hibridna izvedba pedagoškega procesa. Slednje je v pristojnosti vodstva fakultet, da se v primeru izjemnih okoliščin pedagoška dejavnost začasno izvede na daljavo.

Senatorji so podali soglasje k pristopu k Slovenski skupnosti odprte znanosti, na predlog Univerzitetne knjižnice Maribor.

Gre za iniciativo za nacionalni oblak odprte znanosti, katere cilj je povezati deležnike na področju odprte znanosti v Sloveniji v celovito in pregledno ureditev, vzpostaviti enoten, komplementarno delujoč sistem odprte znanosti v Sloveniji na področju storitev, orodij, infrastruktur in izobraževanja, spodbuditi širjenje, izmenjavo in ponovno uporabo znanja na način odprtega dostopa, razviti kompetence za prakticiranje odprte znanosti in vzpostaviti organizacijo usposabljanja za ciljne uporabnike.

Oddaj komentar