Senat UM podal predhodno pozitivno mnenje k imenovanju nove prorektorice za študentska vprašanja

Na 36. redni seji senata Univerze v Mariboru so senatorji podali pozitivno predhodno mnenje k imenovanju Nomi Hrast z Ekonomsko-poslovne fakultete UM za novo prorektorico za študentska vprašanja Univerze v Mariboru. Po imenovanju s strani rektorja in izdani odločbi bo mandat nastopila 1. decembra 2022.

Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je senatorjem uvodoma podal informacijo o prejeti odločbi Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, s katero se akreditacija Univerzi v Mariboru podaljša za obdobje petih let, kar je, skladno z Zakonom o visokem šolstvu, maksimalno obdobje podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda. Na Univerzi v Mariboru bomo tako tudi v prihodnje skrbeli, da bomo sledili začrtani poti razvoja z uresničevanjem strateških ciljev in z upoštevanjem standardov kakovosti evropskega visokošolskega prostora.

V nadaljevanju so senatorji obravnavali spremembe študijskih programov in sprejeli besedilo Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024, ki med drugim na dentalni medicini predvideva dodatna štiri vpisna mesta.

Senat je podprl sodelovanje Univerze v Mariboru pri projektu Olimpijski festival evropske mladine v letu 2023, ki bo meseca julija 2023 potekal v Mariboru, v organizaciji Mestne občine Maribor in Olimpijskega komiteja Slovenije. UM bi postala s sodelovanjem pri projektu pomemben partner, v obliki zagotavljanja nastanitve športnikov, koriščenja univerzitetnih objektov, vključevanja študentov v prostovoljske in druge aktivnosti.

Senatorji so soglašali z vključitvijo Univerze v Mariboru v Koalicijo CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) v vlogi članice Koalicije CoARA. Omenjena koalicija se zavzema za izboljšanje vrednotenja raziskovanja. Podpira vključevanje raznolikih rezultatov, praks in dejavnosti pri vrednotenju raziskav, raziskovalcev in raziskovalnih organizacij s ciljem povečevanja kakovosti in učinka raziskav. Za to je potrebno ocenjevanje, ki temelji predvsem na kvalitativni presoji, podprto z odgovorno uporabo kvantitativnih indikatorjev. Kar je tudi skladno s strategijo UM.

Senat je še potrdil doktorske teme in podal soglasja za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter izvedel volitve v naziv redni profesor.

Oddaj komentar