Šega poziva k dopolnitvi Arsenovičevega odloka o Javnem holdingu Maribor

Mariborski mestni svetnik Vladimir Šega je ostalim svetnikom poslal dopis, kjer predlaga dopolnilo k odloku o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor.

Šega je zapisal: “Zagotovo se vsi strinjamo, da je potrebno zaposlene, ki bodo prehajali iz odvisnih družb na krovno (ali pa migrirali med posameznimi družbami) kar se le da zaščititi. Zato predlagam, da na naslednji oktobrski seji sprejmemo dopolnila k odloku o ustanovitvi holdinga, ki bi naj bile prenesene tudi v statut te družbe. Smatram, da bi naj predlog za te dopolnitve prišel s strani čim večjega števila svetnic in svetnikov, saj pravice zaposlenih ne smejo biti predmet »politične reklame« kateregakoli izmed nas.”

Zakonodaja dopušča različne interpretacije 

Mnenje, da je vsebina obeh predlogov že tako ali tako zakonsko opredeljena (ZDR; ZSDU…) žal ni merodajno, še dodaja in zapiše, da je zakonodaja v teh pogledih dokaj nedorečena, dopušča različne interpretacije – predvsem pa žal ne omogoča nikakršnega orodja prisile.

Kot še zapiše v dopisu, ki ga je posredoval mestnim svetnikom, se prav tako ne morejo zanašat na obljube, da bodo vse te stvari upoštevali, saj vedo, kako »minljive« so funkcije tam na vrhovih: “Kot predsedujoči Združenju svetov delavcev Slovenije lahko žal postrežem v glavnem s (zelo) slabimi izkušnjami v tej smeri. V prav vseh holdingih državnih podjetij je krovna družba prej ko slej izigrala zaposlene v odvisnih.”

Njegov predlog sklepov razširitve odloka o ustanovitvi:

Sklep 1

Vse pravice in obveznosti iz obstoječih podjetniških ali kolektivnih pogodb se prenesejo in zavezujejo prenesene delavce in holding po njihovem prenosu na javni holding ves čas trajanja delovnega razmerja, oziroma do sklenitve nove kolektivne pogodbe. V primeru prehodov delavcev na delo iz ene v drugo koncernsko družbo znotraj Holdinga, se glede pravic iz delovnega razmerja, vezanih na delovno dobo, kot delovna doba delavca pri novem delodajalcu šteje tudi delovna doba pri prejšnjem.

Sklep 2

Član uprave je tudi delavski direktor, ki je imenovan na predlog skupnega sveta delavcev holdinga v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. RS št. 42/93 in št. 56/01).

Dodal je še izvleček pravne podlage – mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS na to temo: “V primeru prenosa podjetja ali dela podjetja, ki povzroči spremembo delodajalca, delodajalec prevzemnik že na podlagi zakona vstopi v pogodbe o zaposlitvi, ki so jih imeli delavci sklenjene z delodajalcem prenosnikom. Podpis nove pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem prevzemnikom ni potreben, in tudi odklonitev podpisa pogodbe (ob hkratnem opravljanju dela pri delodajalcu prevzemniku) ne sme imeti neugodnih posledic za delavca. Delavec je tudi brez podpisa nove pogodbe o zaposlitvi, s trenutkom prenosa podjetja ali dela podjetja, v delovnem razmerju z delodajalcem prevzemnikom. Če pa bi prišlo do podpisa nove pogodbe o zaposlitvi, mora ta vsebovati enake pravice in obveznosti, kot jih je vsebovala pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem prenosnikom, če pa se poslabšajo, lahko delavec odpove pogodbo o zaposlitvi kot to določa zakon.”

Oddaj komentar