S projektom Cinderela v Maribor do 1,7 milijona evropskih sredstev za razvoj trajnostnega gradbeništva

Wcycle. FOTO: MO Maribor

Mariborski Nigrad in Inštitut Wcycle Maribor sta skupaj z Zavodom za gradbeništvo Slovenije decembra lani uspešno kandidirala na razpisu za evropska sredstva, za področje sistemskih eko-inovativnih pristopov k novim krožnim poslovnim modelom za trajnostno gradbeništvo. Projekt Cinderela bo prvi tovrstni v Sloveniji.

S pismom podpore je projekt podprla tudi Mestna občina Maribor. Za slovenske partnerje ta korak predstavlja evropsko sofinanciranje v višini skoraj 1,7 milijona evrov v štirih letih trajanja projekta, torej do 2021. Usmerjen je na prihajajočo intenzivnejšo urbano gradnjo, saj se predvideva da bo do leta 2050 v urbanih predelih živelo skoraj 86 % svetovne populacije. Ker je gradbeništvo velik porabnik surovin, so potrebni novi, bolj trajnostni pristopi, ki so hkrati ekonomsko bolj učinkoviti. Takšen pristop med drugim predvideva uporabo sekundarnih surovin, nastalih z recikliranjem gradbenih, industrijskih, rudarskih, pa tudi nekaterih komunalnih odpadkov. Pri tem je pomembna kaskadna izraba navedenih surovin, npr. s predhodno ekstrakcijo kritičnih surovin, ki jih v Evropi primanjkuje, preden se ostanki uporabijo v gradbeništvu. Cinderela je tako še en v vrsti projektov, ki bodo sofinancirani z evropskim denarjem in omogočajo učinkovit in celovit prehod Maribora v krožno gospodarstvo, konkretno s predelavo gradbenih odpadkov v nove, za gradbene namene in potrebe ustvarjene surovine.

Limitirajo na nič odpada
Projekt Cinderela bo razvil CinderOSS sistem opravljanja storitev na enem mestu, ki bo demonstriran v različno velikih mestih v Evropi. V projektu bo oblikovan krožni model, ki bo za 20 % zmanjšal okoljske vplive vzdolž vrednostnih in dobavnih verig krožnega urbanega gradbeništva, ter hkrati za 30 % povečal recikliranje odpadkov iz gradbeništva in rušenja, 13 % izbranih industrijskih odpadkov, 100 % težke frakcije iz predelave komunalnih odpadkov ter 25 % blata iz komunalnih čistilnih naprav. Projekt se bo začel izvajati v drugi polovici leta 2018 in bo pomembno vplival k prehodu na bolj trajnostno gospodarstvo v Evropi in Sloveniji.
Od skupne vrednosti projekta 7,77 milijona evrov bo 6,73 milijonov sofinancirala Evropska unija trinajstim partnerjem projekta iz sedmih evropskih držav. Zraven Slovenije v projektu Cinderela sodelujejo še Italija, Španija, Hrvaška, Srbija, Poljska in Nizozemska.

Oddaj komentar