Pridobili uporabno dovoljenje za projekt “ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto”

FOTO: MO Maribor

Mestna občina Maribor je prejela uporabno dovoljenje za projekt »ureditev kolesarskega in peš nadhod čez Titovo cesto«.

S projektom je mesto pridobilo še eno v vrsti pomembnih prometnih povezav pri zasledovanju ukrepov trajnostne mobilnosti. MO Maribor je z izvedbo projekta zgradila manjkajoči nadhod ob Titovi cesti, pri odcepu za nakupovalno središče Europark, v dolžini 40,5 metra in širine 3,74 metra ter s tem omogočila celovito povezavo obstoječe infrastrukture na tem območju. MO Maribor je v sklopu izvajanja projekta dodatno naročila zunanjo kontrolo kakovosti za izdelavo jeklene konstrukcije, celovito ureditev javne razsvetljave in preureditev oziroma korekcijo temelja na priključku na obstoječo kolesarsko in pešpot na zahodni strani nadhoda. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Načrtujejo tudi nadaljevanje kolesarske poti

Vrednost projekta znaša približno 363 tisoč evrov (plus DDV) od tega znašajo sredstva sofinanciranja 242.358 EUR, kar je 85 odstotkov upravičenih stroškov. V prihodnje se načrtuje tudi nadaljevanje kolesarske poti v smeri proti Europarku (na novo kolesarsko pot smo s projektom navezali tudi novi trgovski objekt Lidl): “Predvidevamo, da bo projekt izveden v začetku prihodnjega leta, saj je izvajalec del že izbran, vendar je realizacija odvisna od vremenskih pogojev. Novi odsek kolesarske povezave bo dolg 146 metrov in se bo končal na parkirišču pri Mariborski razvojni agenciji.

FOTO: MO Maribor

Trajnostna urbana strategija

S projektom Dravska kolesarska pot – Odsek Adamičevo naselje–dvoetažni most pa se MOM prijavlja za pridobitev sredstev iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe za ureditev 1. etape kolesarske in sprehajalne poti v delu od nove brvi (restavracija Orient) do dvoetažnega mostu v Melju. Če bo projekt potrjen, bodo urejanje poti začeli v naslednjem letu. Cilj omenjenih projektov je torej na širšem območju zagotoviti potrebno infrastrukturo za kolesarski in peš promet, kot je predvideno v Trajnostni urbani strategiji, s katero se je Maribor zavezal svojim meščanom in meščankam ponuditi dobro in varno alternativo vožnji z avtomobilom.

Oddaj komentar