Preoblikovanje Mariborske razvojne agencije in zavoda za turizem

Mariborski mestni svetniki so potrdili sporazum o delitvi ustanoviteljskih deležev v Mariborski razvojni agenciji, ki ga je mestna uprava po več letih sporov dosegla z drugimi občinami. Agencija se bo preimenovala v Regionalno razvojno agencijo Podravje Maribor. Spremembe pa bodo tudi v Zavodu za turizem Maribor – Pohorje, ki v imenu nima več Pohorja.

Spor glede ustanoviteljskih deležev v Mariborski razvojni agenciji (MRA) se je sicer vlekel že od razpada širše Občine Maribor oziroma odcepitve ostalih občin od nje. Po doseženem dogovoru ima Mestna občina Maribor (MOM) v agenciji 83,35-odstotni ustanoviteljski delež, Občina Hoče-Slivnica 5,48-odstotnega, Rače-Fram 3,55-odstotnega, Miklavž na Dravskem polju 3,01-odstotnega, Duplek 2,68-odstotnega in Starše 1,93-odstotnega.

Ostale občine so po besedah direktorja MRA Uroša Rozmana ta dogovor že potrdile, nazadnje Starše julija letos. S tem ko ga je potrdila tudi MO Maribor, bodo ti deleži lahko vpisani v sodni register. Pripravljen bo nov odlok o ustanovitvi agencije, ki ga bodo mestni svetniki potrjevali predvidoma na naslednji seji. “S tem bo po več kot 20 letih rešena agonija MRA z vidika lastniških razmerij in odprta pot, da agencija izvede reorganizacijo in se pozicionira kot glavna in ključna agencija v Podravju,” je dejal Rozman.

Napovedane spremembe vključujejo tudi preimenovanje. “Maribor se zaveda svoje vpletenosti v regijo. Razvojna agencija Podravje želi tudi z imenom povedati, da ni samo mariborska, ampak vključuje 41 občin. S skupnimi projekti imamo bistveno več možnosti razvijati tako mesto kot regijo,” je dodal župan Saša Arsenovič.

Potreben nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem

Nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, ki ga je mestni svet sprejel na zadnji seji, je po besedah podžupanje Alenke Iskra potreben zaradi uskladitve z zakonodajo, saj je bil prejšnji odlok sprejet že leta 2012, ter lanskega izstopa okoliških občin iz soustanoviteljstva. “Sedaj je edini ustanovitelj MOM, prehajamo pa tudi na projektno financiranje, torej po programskih sklopih. Svet zavoda bo po novem štel šest članov, medtem ko jih je imel doslej 12,” je povedala.

Omenjeni zavod trenutno čaka na novega vodjo, saj je direktorica Doris Urbančič Windisch podala odstop, ki stopi v veljavo 22. septembra. V mestni upravi računajo, da bo razpis za novega direktorja objavljen že po novem odloku. “To bo prispevalo tudi k hitrejšemu prehajanju na nov način financiranja, s katerim želimo doseči večjo transparentnost pri porabi sredstev in večjo učinkovitost zavoda pri razvoju turizma v mestu in okolici,” je dejala Iskra.

Svetniki izglasovali odvzem besede Pohorje v imenu zavoda

Med mestnimi svetniki se je razvnela razprava o ustreznosti poimenovanja zavoda, saj so bili nekateri mnenja, da je Pohorje v nazivu odveč. Arsenovič je predlog podprl, kasneje pa je za to glasovala tudi večina svetnikov.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar