Pred potovanjem pravočasno preverite veljavnost svojih dokumentov

Med načrtovanjem poletnega dopusta v tujini je treba pregledati tudi osebne dokumente, saj lahko potek roka veljavnosti postane razlog, da nenačrtovano ostanemo doma. Ministrstvo za notranje zadeve priporoča, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj 10 dni pred dnevom odhoda.

Z osebno izkaznico lahko državljan Slovenije potuje in do 90 dni tudi biva v vseh državah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, na podlagi dvostranskih sporazumov pa lahko potuje tudi v Albanijo in Švico. S slovensko osebno izkaznico lahko vstopi še v Andoro, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

Za obisk drugih držav je potreben veljaven potni list. Določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več, zato na ministrstvu svetujejo, da se je treba v primeru potovanja v države z vizumskim režimom pravočasno pozanimati o posebnih pogojih vstopa v te države na turističnih agencijah, spletnih straneh ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav.

Potni list ali osebno izkaznico izda katerakoli upravna enota. Državljani, ki se znajdejo v časovni stiski in potrebujejo osebno izkaznico ali potni list hitreje, pa lahko prosijo za prioritetno ali nujno izdelavo dokumentov. V tem primeru sta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v roku enega delovnega dne. Takšna izdelava je dražja, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso. Podatek o čakalni dobi za izdelavo dokumenta je mogoče najti tudi na spletni strani proizvajalca Cetis.

Posebej pozorni pa morajo biti starši pri pregledu veljavnosti dokumentov otrok, saj te potečejo v krajšem času. Otroku do dopolnjenega tretjega leta starosti se izdata potni list oziroma osebna izkaznica z veljavnostjo treh let, otroku od tretjega do 18. leta starosti pa z veljavnostjo petih let. Na ministrstvu še posebej poudarjajo, da vsak otrok, ki potuje v tujino, za prehod meje potrebuje svoj potni list oziroma osebno izkaznico.

V sporočilu za javnost opozarjajo tudi, da sta potni list in osebna izkaznica dragocena dokumenta, zato ju je treba skrbno hraniti. V primeru pogrešitve, izgube ali kraje potnega lista ali osebne izkaznice je državljan dolžan to naznaniti čim hitreje, najkasneje pa v roku osmih dni (oziroma v roku osmih dni po prihodu v Slovenijo, če se to zgodi v tujini) na kateri koli upravni enoti. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča, opustitev naznanitve pa je dejanje, ki lahko privede do zlorabe dokumenta in identitete, zato je hkrati tudi prekršek, za katerega je predpisana globa od 125 do 400 evrov.

Če državljan ostane brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, se lahko obrne na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo Slovenije. Naznanitev pogrešitve potnega lista namreč lahko opravi tudi tam. Za prihod domov se mu izda potni list za vrnitev.

Če državljan z dokumentom skrbno ravna, pa ostane brez njega v okoliščinah, ki jih sam ni mogel preprečiti (kraje iz stanovanja, ropi ipd.), je priporočljivo, da to takoj prijavi tudi najbližji policijski postaji, ki izda ustrezno potrdilo o prijavi. Prav tako je pomembno, da v primeru, ko dokument, ki ga je državljan naznanil kot pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, ne uporablja več, če ga ponovno najde, saj ima lahko težave pri prehodu meje.

Zaradi zaščite pred zlorabo identitete s strani tretje osebe, ki bi morebiti želela uporabiti ukraden, pogrešan ali izgubljen potni list ali osebno izkaznico kot svojo, se namreč Interpolu dnevno posreduje podatke o serijskih številkah takšnih neveljavnih listin. Morebitno najdbo je zato treba sporočiti upravni enoti, so zapisali v sporočilu ministrstva.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar