Pred ponovnim “začetkom pouka” pozivi in nasveti za starše otrok in voznike

Zaradi ponovnega začetka pouka prve triade v šolah policisti od torka, 26. januarja 2021, naprej upravičeno pričakujejo večjo dinamiko prometa pešcev, predvsem otrok, ki so najranljivejši udeleženci v cestnem prometu. Ob tem pa pozivajo tako starše, skrbnike in rejnike kot tudi voznike, naj bodo čim bolj pozorni.

Še posebej otroci, pa tudi ostali udeleženci v prometu, bomo ponovno soočeni s ponovno udeležbo otrok v cestnem prometu. Pričakovati je, da bodo otroci te najmlajše starostne skupine precej razigrani in zaradi ponovnega snidenja s sošolci (pre)pogosto nepozorni in neskoncentrirani na svojo okolico, tudi na promet okoli njih. Zaradi tega policisti pozivajo vse udeležence v prometu, ki so odrasle, odgovorne osebe, naj bodo vsaj te »prve šolske dni« še posebej pozorni v cestnem prometu. Največjo pozornost med vožnjo naj namenijo na in ob šolskih poteh ter v bližini vrtcev in šol ter prilagodijo svojo vožnjo prometno varnostnim razmeram, ki so značilne za naše lokalno okolje.

Starši, če je le mogoče, vsaj te »prve šolske dni« poskušajte zagotoviti spremstvo do šole in iz nje tudi tistim otrokom, ki so sicer lahko v cestnem prometu že samostojni.

Policisti bodo, skupaj s prostovoljci različnih društev in združenj, šolarjem nudili pomoč na šolskih potek, v okolici šol in vrtcev pa bodo te prve dni pouka poostreno nadzirali cestni promet.

Nasveti staršem, skrbnikom oziroma rejnikom

– čim več časa namenite prometno-varnostni vzgoji otrok in kar je za varnost otrok zelo pomembno (npr. pomen barv na semaforju, osnovna prometna pravila, še posebej pri prečkanju, hoji, kolesarjenju …, opozorila na nevarnosti na šolskih poteh, uporaba odsevnika oziroma kresničke ter rumene rutice), tovrstno vzgojo pa naj obnavljajo tudi skozi celotno šolsko leto – pri prometno-varnostni vzgoji naj bodo otrokom vzor in tudi sami upoštevajo cestno-prometne predpise;
– dosledno upoštevajte, da morajo otroci imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe, razen če v šolo prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce in če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki (sicer pa so lahko spremljevalci tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo otrokovi starši, skrbniki oziroma rejniki);
– neposredno v prometu preverite, kaj vaš otrok zna in zmore, ne samo na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu (otroci lahko samostojno sodelujejo v cestnem prometu šele, ko se starši prepričajo, da otroci razumejo nevarnosti in so seznanjeni s prometnimi razmerami);
– pri prevozu otrok morate le-te dosledno zavarovati z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažati z uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov (otrok, manjši od 150 cm, mora biti zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi),

Ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom.

Nasveti voznikom

– spoštujte cestno-prometne predpise ter vozite strpno in pazljivo;
– bodite v prometu še posebej pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivost ter da temu prilagodite tudi način svoje vožnje (na šolskih poteh naj vozijo posebej previdno, počasneje in na zadostni varnostni razdalji), še posebej pozorni pa bodite v bližini vrtcev, šol ter tam, kjer se morebiti igrajo otroci oziroma bo njihova udeležba v cestnem prometu večja;
– parkirajte pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem lahko, ne samo ovirate, temveč tudi ogrožate otroke;
– izogibajte se rabi mobilnega telefona med vožnjo, ki nevarno preusmerja pozornost stran od ceste in dogajanja v prometu;
– posebej pozorni bodite tudi pri vožnji mimo na vozišču ustavljenega vozila, ki je posebej označeno za prevoz skupine otrok in ima vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo (za vozila, ki vozijo po istem smernem vozišču, vožnja v takšnem primeru ni dovoljena, vozniki vozil, ki vozijo mimo po smernem vozišču za vožnjo v nasprotni smeri, pa morajo voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi ustaviti vozilo).

Oddaj komentar