“Pred nami niso več taki otroci, kakor so bili pred letom dni”

FOTO: Pixabay.com

Dobro leto že opozarjamo, da sicer nujni ukrepi ob epidemiji koronavirusne bolezni močno prizadevajo otroke in mladostnike, še posebno močno tiste iz socialno najšibkejših družin, sporočajo iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.

“Čas šolanja na daljavo nam je razgrnil grozljive življenjske razmere otrok in družin, kakršnim v današnji družbi ob vseh razpoložljivih virih ne bi smeli biti priče,” ob zaključku prvomajskih počitnic opozarjajo na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. S koncem pomladanskih počitnic se namreč začenja še zadnji, za mnoge najzahtevnejši del šolskega leta. Hkrati pa se stopnjujejo težave otrok in mladostnikov in ni več dneva, da strokovni sodelavci ZPM Ljubljana Moste-Polje ne bi reševali velikih stisk otrok in mladostnikov, ki jih izražajo na različne, tudi nevarne načine.

Za otroki je izjemno stresno, nepredvidljivo in naporno leto

Vsakodnevne izkušnje strokovnih sodelavcev, terapevtov in drugih, ki vsestransko pomagajo otrokom, mladostnikom in družinam, kažejo, da se stiske poglabljajo in da niso zgolj psihične, ampak vse pogosteje tudi telesne. Opažamo vse pogostejše samopoškodovanje otrok, motnje hranjenja, poskuse samomorov, tesnobe, anksioznosti. Vse izkušnje in stiske, ki so jih v minulem letu doživljali doma, so se namreč zdaj prepletle z velikimi zahtevami po ocenjevanju in izpolnjevanju učnih načrtov ter strahom, da jim ne bo uspelo nadaljevati šolanja.

Zato je v stiku z otoki in mladostniki vselej vredno pomisliti, da pred nami niso več taki otroci, kakor so bili pred letom dni. Za otroki je izjemno stresno, nepredvidljivo in naporno leto, v katerem so številne stiske doživljali tudi odrasli. Ne pozabimo, da imajo spregledane globoke stiske, ki jih otrokom ne pomagamo prebroditi, lahko tudi dolgoročne posledice. Duševno zdravje v otroštvu in mladostništvu je pomemben napovednik duševnega zdravja odraslih, saj se polovica vseh duševnih motenj začne do 14. leta starosti, tri četrtine pa do 24. leta.

Učitelji so znova v neposrednem stiku z otroki in mladostniki

Glede na vsa izrečena in napisana opozorila šol, organizacij, strokovnih ustanov in samih učiteljev so v ZPM Ljubljana Moste Polje pričakovali, da bo ob zaključevanju šolskega leta prevladal večji posluh za težave otrok in mladostnikov in njihovih zelo različnih možnosti za doseganje standardov znanja. Pričakovali so, da bo več časa in pozornosti usmerjenega v gibanje in povrnitev gibalnih sposobnosti, ki so pomemben dejavnik duševnega in telesnega zdravja. Pričakovali smo, da ne bo prilagojeno le število ocenjevalnih obdobij, ampak tudi obseg ocenjevane snovi. A se to kljub vsem opozorilom strokovnjakov ni zgodilo.

Učitelji so v zadnjih tednih znova v neposrednem stiku z otroki in mladostniki. Nedvomno so največji strokovnjaki za poučevanje, a bi hkrati morali imeti dovolj časa za vzpostavljanje odnosov, v katerih jim otroci lahko zaupajo. Neizmerno dragoceno je, da jih poskušajo razumeti, podpreti, verjeti vanje, ustvariti zaupanje in nagraditi tisto znanje, ki so ga otroci zmogli pridobiti med šolanjem na daljavo. To je dolg proces, in ker znajo otroci dobro prikriti in potlačiti svojo stisko, če jim to pomeni lažje preživetje, te stiske pogosto ostanejo neopažene.

Pomembnost šolske svetovalne službe

Šola je za številne edini varni prostor in edina mreža, ki jih morda zmore prestreči, ko ne zmorejo več prenašati stisk, pomanjkanja motivacije, vztrajnosti in zaupanja v svoje sposobnosti. Zato je izjemno pomembno, da v hitenju po doseganju standardov znanja in učnih ciljev, šola kot varovalni dejavnik ne postane dejavnik tveganja.

Veliko vlogo imajo tudi šolske svetovalne službe, ki lahko ob pravočasnem prepoznavanju težav in nudenju pomoči omilijo stiske in njihove dolgoročne posledice. Njihova tankočutnost, strokovnost in dostopnost so lahko ob že vrsto let slabo dostopni psihoterapevtski in prezasedeni psihiatrični pomoči ključnega pomena tako za otroke in družine kakor tudi za učitelje, ki se soočajo s povečanim številom otrok s težavami. Številni učenci in dijaki preživljajo nepredstavljivo hude stiske, ki jih niti sami ne razumejo. Zato pozivamo starše, da opazujejo svoje otroke, in če opazijo spremenjeno vedenje otroka – naj ga ne pustijo samega! Če težav in stisk sami ne znajo ali ne zmorejo reševati, naj takoj poiščejo pomoč.

Nekateri ukrepi so bili nujni

Zavedajo se, da so nekateri ukrepi bili in so še nujno potrebni za družbeno dobro. Vseeno pa se kot organizacija, ki že več kot šest desetletij neposredno dela z otroki, mladostniki in družinami in izvaja trdne in vsebinsko bogate humanitarne programe, čutijo odgovorne, da opozorimo na posledice, ki jih vse to stanje pušča na najranljivejših skupinah prebivalstva.

Zato so sodelavci ZPM Ljubljana Moste Polje v Pozivu, ki so se mu pridružili številni strokovnjaki, opozorili, da je v stiku z otoki in mladostniki vselej vredno pomisliti, da pred nami niso več taki otroci, kakor so bili pred letom dni. In da lahko imajo spregledane globoke stiske, ki jih otrokom ne pomagamo prebroditi, tudi dolgoročne posledice.

Oddaj komentar