Pozvali župana, da se v Radvanju razreši problematiko pomanjkanje vode

FOTO: Street View

Krajani in krajanke MČ Radvanje so se na zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Radvanje dne 20. 9. 2022 dogovorili, da od pristojnih občinskih služb zahtevamo, da se na Kurirski poti v Radvanju razreši problematiko pomanjkanje vode.

“S to problematiko ste že seznanjeni, a se na na njenem reševanju nič ne pozna. Na območju Kurirske poti ni nobene infrastrukture – ni vodovoda, ni kanalizacije, studenci so zaradi suše prazni. To predstavlja za kraj tudi veliko požarno nevarnost, saj pomanjkanje vode pomeni, da bo gašenje ob izbruhu požara nemogoče. Zaradi neurejene kanalizacije opozarjamo tudi na veliko nevarnost onesnaženja podtalnice,” so zapisali v pozivu, ki so ga naslovili na župana Mestne občine Maribor Saša Arsenoviča in Mirana Juga, direktorja Mariborskega vodovoda.

Pozvali so, da do 1. oktobra odgovorijo, kaj se je na izpostavljeni problematiki do sedaj naredilo in kakšni so plani v prihodnosti.

Več sledi.

Oddaj komentar