Potrdili akcijski načrt enakosti spolov na Univerzi v Mariboru

Na današnji 21. redni seji Senata UM so se senatorke in senatorji seznanili ter potrdili Akcijski načrt enakosti spolov Univerze v Mariboru za obdobje 2021-2022.

Univerza v Mariboru se je tako zavezala k trajnostnim strukturnim in kulturnim spremembam za spodbujanje enakosti spolov, s konkretnimi ukrepi k spodbujanju enakosti spolov v akademski skupnosti UM, in k odpravi ovir, s katerimi se spopadajo ženske, zlasti na glavnih točkah kariernega razvoja in napredovanja. Prav tako se je zavezala k odpravljanju diskriminatornih ravnanj, ki ga doživljajo LGBTIQ+ osebe, so zapisali v sporočilu za javnost.

Z namenom, da UM sistematično in organizirano pristopi k problematiki enakosti spolov ter da postane bolj dostopna za invalide in osebe s funkcijskimi omejitvami je rektor imenoval Delovno skupino za pripravo akcijskega načrta za enake možnosti na UM, ki je pripravila prvi načrt enakosti spolov za naslednje štiriletno obdobje.

Kačič se je izločil in na seji ni prisostvoval

Senatorke in senatorji so se seznanili z vlogo in pisanji mag. Igorja Đukanovića, v katerih slednji rektorja UM, prof. dr. Zdravka Kačiča, obtožuje kršitve avtorskih pravic in akademske nepoštenosti. Z vidika zagotovitve nepristranske in transparentne obravnave se je rektor UM, prof. dr. Zdravko Kačič, popolnoma izločil iz zadeve in na seji ni prisostvoval. Senatu UM je bilo predstavljeno poročilo strokovnjakov s področja avtorskih pravic o domnevni kršitvi avtorskih pravic in akademske poštenosti prof. dr. Zdravka Kačiča, iz katerega izhaja, da prof. dr. Zdravko Kačič ni kršil moralnih avtorskih pravic drugih avtorjev.

Na podlagi predstavljenega poročila in opravljene razprave so senatorke in senatorji soglasno sprejeli sklep, s katerim so ugotovili, da zoper prof. dr. Zdravka Kačiča v zvezi z objavo univerzitetnega učbenika z naslovom Komunikacija človek – stroj, izdanega pri založbi Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko, Maribor, iz leta 1995 in v zvezi z objavo učbenika Digitalno procesiranje signalov, izdanem pri založbi Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko, Maribor, iz leta 1994, ni podlage za uvedbo morebitnih postopkov v povezavi z vprašanjem kršitve avtorskih pravic in akademske nepoštenosti.

Senatorke in senatorji so potrdili tudi terminski plan sej Senata UM in stalnih komisij Senata UM v naslednjem študijskem letu

Prav tako so potrdili predlog sklenitve sporazuma o sodelovanju z Inštitutom za tehnologije upravljanja v Ghaziabadu, Indiji, katerega je predlagala Ekonomsko-poslovna fakulteta, saj je takšen sporazum bistvenega pomena za izmenjavo študentov ter pedagoškega in strokovnega osebja. Omenjena univerza je namreč mednarodno uveljavljena z AACSB akreditacijo.

Nadalje so senatorji potrdili tudi predlog sklenitve sporazuma o sodelovanju s China University of Petroleum, Kitajska, predlagateljice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, za namen pedagoškega in raziskovalnega sodelovanja.

Poletnima šolama je bilo podeljeno soglasje za izvedbo

Dvema mednarodnima poletnima šolama je bilo podeljeno soglasje za izvedbo, in sicer poletni šoli Organizacija, management in družba Fakultete za organizacijske vede, katere namen je predstaviti interdisciplinarnost organizacijskih ved, ki je ključnega pomena za uspešen management organizacij, ter poletni šoli Solution Design Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, zasnovani na principih kot so »learning by doing«, »projektno učenje«, »problemsko učenje«, design thinking« in drugih podobnih relevantnih pristopih, z osredotočanjem na temo Vrednost odpadkov (The value of waste).

Tudi tokrat so senatorji obravnavali in potrdili dispozicije doktorskih disertacij, obravnavana so bila predhodna soglasja k izvolitvam v nazive tako visokošolskih učiteljev kot visokošolskih sodelavcev ter izvoljena naziva redni profesor ter znanstveni svetnik.

Oddaj komentar