Pošta Slovenije napovedala posodobitev postopkov zaradi uvedbe obračuna uvoznega DDV

Pošta Slovenije

Ker z julijem pri elektronskem poslovanju ne bo več veljala oprostitev plačila uvoznih dajatev za blago do vrednosti 22 evrov, bo blago, dobavljeno iz tretjih držav oz. držav izven EU, predmet obračuna uvoznega DDV. Pošta Slovenije zato spreminja in posodablja uvozne postopke.

Ob uvozu bo treba opraviti carinske obveznosti in obračunati DDV

Spremembe se bodo zgodile v skladu z evropsko direktivo. Ne glede na vrednost blaga v pošiljki, bo treba ob uvozu opraviti carinske formalnosti in obračunati DDV. Pošiljke do vrednosti 150 evrov bodo še vedno oproščene plačila carine, so danes spomnili na Pošti Slovenije.

Obračunan bo po stopnji, ki velja v državi kupca

V skladu z direktivo je predvidena možnost, da bodo prodajalci oz. spletne platforme ob prodaji prek spleta že obračunale DDV in ga ustrezno odvedle naslovnim državam. Obračunan bo po stopnji, ki velja v državi kupca. Če prodajalci te možnosti ne bodo uporabili, bo uvozni DDV prejemniku pošiljke zaračunal in državi odvedel poštni operater, kurirski servis ali carinski zastopnik. To vlogo ima tudi Pošta Slovenije.

Spremenjen bo Portal Uvoz

Za izvedbo carinskih formalnosti bo Pošta Slovenije od naslovnika oz. prejemnika pošiljke od 1. julija naprej morala pridobiti določene informacije o pošiljki in o blagu v pošiljki ter ustrezna dokazila o vrednosti blaga. Da bi uporabnikom omogočila hitre in enostavne postopke, bo naslovnikom omogočila izvedbo carinskih formalnosti prek spremenjenega Portala uvoz. Na njem bo omogočila tudi spletno plačilo obračunanega DDV ter carinskih dajatev. Če uporabnik ne bo uporabil spletnega plačila, bo lahko znesek poravnal ob vročitvi pošiljke. Ob tem bo za vse pošiljke odpremljene iz carinske pošte, torej tudi za navadne pošiljke, omogočeno sledenje do vročitve uporabniku, so napovedali.

Obvestilo pred prispetjem pošiljke v Slovenijo

Naslovniki bodo o uporabi Portala uvoz obveščeni pred prispetjem pošiljke v Slovenijo, če bo pošiljatelj pošiljke zagotovil ustrezne podatke ali pa ob prispetju pošiljke v Slovenijo. Če Pošta s podatki ne bo razpolagala, bo obvestilo v fizični obliki poslala naslovnikom.

Kdaj blaga ne bodo dostavili naslovniku?

Če naslovnik, ki v Slovenijo uvaža pošiljko, ki vsebuje blago do vrednosti 150 evrov, prek portala ne bo izvedel potrebnih postopkov in Pošte o tem ne bo pravočasno obvestil, postopek predložitve carinske deklaracije ne bo izveden. To pomeni, da blaga ne bo mogoče dostaviti naslovniku in bo po izteku 15 dni po prispetju pošiljke v Slovenijo vrnjeno pošiljatelju, so opozorili.

Dopolniti bo treba podatke o blagu

Cena izvedbe uvoznega carinskega postopka za pošiljko do 22 evrov bo enaka ceni izvedbe postopka za pošiljke do 150 evrov, če bo uporabnik izbral možnost neposrednega carinskega zastopanja. To pomeni, da uporabnik prek spletnega obrazca in sistema Pošte Slovenije za vlaganje enotnih carinskih deklaracij sam dopolni potrebne podatke o blagu, Pošta Slovenije pa prek svojega informacijskega sistema vloži uvozno deklaracijo. Uporabnik dajatve ter stroške postopka poravna prek spletnega plačila. Cena takega postopka bo znašala 2,50 evra. Temu pa bo treba dodati še DDV, ki se obračuna na vrednost blaga. “Za pošiljko v vrednosti 15 evrov in 22-odstotnim DDV bodo skupni stroški za uporabnika znašali 5,80 evra. Za pošiljko v vrednosti 150 evrov in 22-odstotnim DDV pa bodo znašali 35,50 evra, doslej so znašali 46 evrov,” so ponazorili.

Povečali so prostore za obdelavo prispelih pošiljk

Pošta Slovenije na leto v povprečju izvede približno 100.000 carinskih postopkov za blago v vrednosti do 150 evrov. Ocenjuje, da se bo z uvedbo nove direktive število poenostavljenih carinskih postopkov bistveno povečalo, in sicer za okoli 30-krat. Zato so po njihovih navedbah povečali prostore za obdelavo prispelih pošiljk in omogočili uporabo naprednih rešitev za strojno branje na podlagi umetne inteligence. Vzpostavili so aplikacijo za avtomatizirano določitev tarifnih številk blaga, nadgradili aplikaciji za izvajanje carinskih postopkov in za izmenjavo podatkov v mednarodnem poštnem prometu ter posodobili portal za izvedbo carinskih postopkov. Zagotovili so dodatno kadrovsko podporo.

Izguba sedem milijard javnih prihodkov v EU

Kot so pojasnili, se po nekaterih ocenah EU zaradi razcveta spletnega nakupovanja letno izgubi sedem milijard evrov javnih prihodkov zaradi oprostitve plačila DDV za uvoz blaga v višini do 22 evrov iz držav, ki niso članice EU. Ob tem pa oprostitev ne velja za blago, kupljeno znotraj EU, kar poslabšuje položaj evropskih spletnih trgovcev.

Oddaj komentar