Posledica epidemije: UKC Maribor v rdečih številkah

FOTO: UKC Maribor

Poslovanje Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor za obdobje od januarja do septembra letos izkazuje 2,86 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, kar predstavlja 1,5 odstotka skupnih prihodkov. Ker epidemija novega koronavirusa še vedno traja, bo najverjetneje v rdečih številkah tudi zaključil leto.

“Kljub temu je v danih razmerah poslovanje UKC Maribor solidno, je pa težko oceniti vse posledice epidemije na poslovanje, saj epidemija še vedno traja,” so za STA povedali v kliničnem centru.

Tekoče poravnavajo obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev

Iz poročila o poslovanju in realizaciji programa dela ter finančnega načrta v obdobju januar – september 2020, ki ga je v četrtek obravnaval svet zavoda, izhaja, da še vedno tekoče poravnavajo obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev.

Kot so danes sporočili iz kliničnega centra, je tudi svet zavoda ocenil dosedanje poslovanje UKC Maribor kot solidno v danih razmerah epidemije.

Lani  UKC Maribor prvič po letu 2015 posloval pozitivno

Lani je sicer UKC Maribor zaključil leto s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 588.300 evrov in je tako prvič po letu 2015 posloval pozitivno.

Člani sveta zavoda so na četrtkovi seji, ki je potekala na daljavo, potrdili investicijsko dokumentacijo za klimatizacijo več oddelkov v UKC Maribor in preselitev oddelka za pljučne bolezni s Slivniškega Pohorja v matično lokacijo v središču Maribora. Revizijsko poročilo bodo zaradi tehničnih težav obravnavali na naslednji seji, prav tako tudi poročilo nadzora zdravstvene nege na interni kliniki. Poročilo o izrednem odpisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja je bilo potrjeno, predlaganih sprememb sistematizacije pa svet zavoda ni sprejel.

Povečana tudi nabava varovalne opreme

Zaradi pojava novega koronavirusa so v UKC Maribor začeli pripravljati in izvajati ukrepe zoper prihajajočo epidemijo že konec januarja, in sicer najprej s povečano nabavo osebne varovalne opreme, nato pa je bil UKC Maribor ena prvih zdravstvenih ustanov, ki so v Sloveniji začele sprejemati bolnike s covidom-19.

Zaradi razglašene epidemije se je spomladi precej zmanjšal obseg izvedenega programa zaradi odpovedi nenujnih bolnišničnih in specialistično ambulantnih obravnav. V poletnem obdobju se je epidemija umirila, ponovni porast pa se dogaja v jesenskih mesecih, ko je UKC Maribor zaradi covida-19 še pod mnogo večjim pritiskom kot spomladi.

Kot je pred dnevi povedal strokovni direktor Matjaž Vogrin, imajo v drugem valu epidemije že zdaj desetkrat višje število bolnikov s covidom-19 kot v prvem valu. Trenutno sta pri njih hospitalizirana 202 bolnika s covidom-19, od tega jih je 44 na intenzivnem zdravljenju.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar