Policija se pripravlja na jutrišnji protest: Izvedli bodo vse potrebne ukrepe

Policija je seznanjena z informacijami o jutrišnjem načrtovanem javnem shodu v Ljubljani. Shod doslej ni bil prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih. Za udeležence to pomeni, da ni organizatorja, ki bi že vnaprej poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. rediteljska služba, zapore cest, določen program…. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti.

“Policisti vse morebitne udeležence napovedanih shodov ponovno pozivamo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov.”

Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostoru, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe.

“Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje na določenih mestih. Območje shoda bo videonadzorovano. Opozarjamo, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (npr. pirotehnična sredstva, palice, orodje). Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na shod prihajajo z otroki,” zapišejo.

Ob hujših in množičnih kršitvah policisti morajo ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda. V takih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor, saj je le na ta način možno zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost vsem udeležencem shoda.

V skrbi za njihovo varnost udeležencem svetujejo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali (npr. metanje nevarnih predmetov, pirotehničnih izdelkov, nevarnih snovi). V takšnih primerih, še posebej pa ob hujših in množičnih kršitvah, jim priporočajo, naj se takoj umaknejo na varno po najkrajši poti v smeri, kjer ni nasilnih protestnikov. Tudi v primeru tako hudih kršitev, da bi morala policija javni shod razpustiti in ukazati izpraznitev prostora shoda, naj udeleženci to spoštujejo. Z umikom oz. izpraznitvijo prostora bodo policistom omogočili učinkovito izvedbo njihovih nalog, obenem pa prispevali k čim hitrejši vzpostavitvi javnega reda in miru ter odpravi vseh vrst ogrožanj.

“Med drugim podajamo informacijo, da bo zaradi predvidene načrtovane in prijavljene športne prireditve ob koncu tedna organizator skladno z dovoljenjem že danes in jutri ter tudi v dneh do konca prireditve ogradil prireditveni prostor na Trgu republike. V praksi to pomeni, da bo ograjen celoten Trg republike, kjer bodo postavljeni tudi šotori in ostala oprema potrebna za izvedbo športnega dogodka. Zaradi tega bo gibanje in zbiranje ljudi na tem mestu oteženo. Zato vse prosimo, da upoštevajo ukrepe, ki jih bo za varovanje območja zagotovil organizator ter navodila in ukaze varnostnih služb na tem območju,” dopišejo.

“Ker obstaja možnost, da bodo zaradi poteka neprijavljenega shoda zaprte določene ulice in ceste na območju centra Ljubljane svetujemo voznikom, da v času shoda ne opravljajo nenujnih voženj v smeri centra in naj raje uporabljajo obvoze preko Ljubljanskega avtocestnega obroča.”

Tudi na splošno apelirajo naj morebitni udežeženci ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa. Med drugim je potrebno razumeti, da cestne povezave pogosto uporabljajo tudi ekipe za reševanje in bi bilo zaradi tega lahko ogroženo tudi življenje ljudi.

Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. “Zato organizatorje pozivamo, naj demonstracije prijavijo, udeležence pa pozivamo, naj to pravico uveljavljajo mirno in strpno, v dobrobit vseh, ki se v tistem času nahajajo na tem prostoru.”

Oddaj komentar