Poklon Dravi ob svetovnem dnevu voda

Leta 1992 so Združeni narodi razglasili 22. marec za svetovni dan voda. Družba AquaSystems, upraviteljica Centralne čistilne naprave Maribor, ob tej priložnosti že vrsto let izvaja aktivnosti, s katerimi prebivalce Maribora in okolice spodbuja k odgovornemu ravnanju z vodo in skrbi za reko Dravo. Letos so se Dravi poklonili s publikacijo zDravo, Maribor, ki z zgodbami o življenju z reko osvetljuje pomen Drave za Maribor in njegove prebivalce.

V Mariboru je skrb za čisto vodo dobro urejena. Družba AquaSystem že 17 let strokovno in v skladu z najvišjimi standardi kakovosti upravlja Centralno čistilno napravo (CČN) Maribor. S čiščenjem odpadnih voda varuje enega največjih evropskih vodotokov in podtalne vodne rezerve, ki so vir pitne vode za Maribor in Podravje. »Že od samega začetka dosegamo odlične učinke čiščenja, ki so visoko nad zakonskimi zahtevami; skupni povprečni učinek čiščenja je vsa leta vedno nad 95 %. Ne pretiravam, če rečem, da na CČN Maribor vodi vračamo življenje,« o pomenu čistilne naprave pove Leon Lozar, direktor družbe AquaSystems. Da Drava resnično potrebuje pomoč, je bilo več kot očitno še pred letom 2004, ko je bila zagnana čistilna naprava. Za slovenske razmere je bil to pionirski projekt, saj je šlo za eno prvih greenfield naložb na področju okoljevarstva po modelu javno-zasebnega partnerstva. Mestna občina Maribor je takrat na mednarodnem razpisu izbrala podjetje AquaSystem, mu delegirala nalogo izgradnje čistilne naprave in podelila koncesijo za čiščenje odpadnih voda.

Aquasystems. Vir: Google maps

Čeprav so učinki čiščenja odlični, lahko z upoštevanjem nekaterih nasvetov in manjših prilagoditev naših navad tudi sami naredimo veliko za ohranitev Drave, sporočajo iz družbe AquaSystem: “Pomembno je, da v odtoke ne mečemo odpadkov, kot so čajne vrečke, kavna usedlina in drugi ostanke hrane, ki sodijo v zabojnike z biološkimi odpadki ali na kompost. Prav tako v odtoke ne sodijo žvečilni gumiji, zdravila, pesek za mačja stranišča in cigaretni ogorki. Še posebej pa moramo biti pozorni tudi, da v odtoke ne zlivamo ostankov barv, olj, lakov in razredčil, saj ti sodijo v zabojnike za zbiranje nevarnih snovi. Da je manj več, velja tudi pri uporabi čistil, saj njihova varčna uporaba v manjši meri obremenjuje naše okolje.”

Poklon Dravi

Ker so vodni viri ključni za ohranjanje življenja na planetu, lokalno pa dobro gospodarjenje s pitno vodo in čiščenje odpadne vode podpirata gospodarski napredek in prispevata k boljši kakovosti življenja, so se v družbi AquaSystems odločili, da letošnji svetovni dan voda obeležijo s poklonom Dravi. Publikacija zDravo, Maribor – velike zgodbe o Mariboru in Mariborčanih, ki jih je zakrivila Drava bralcem prinaša vpogled v življenje ob reki, kakršno je bilo nekoč. Splavarstvo, iskanje zlata in pobiranje starega železa za dodatni zaslužek, iskanje poletne osvežitve v reki, reševanje stare trte in Vodnega stolpa ob izgradnji hidroelektrarn, ustanovitev enega pionirskih brodarskih društev na Brestrniškem jezeru pa Vesela jesen, ki pri mnogih prikliče v spomin vsakoletne jesenske prireditve v halah na nekdanjem sejmišču ob Dravi … vse to je Mariborčanom omogočila Drava. Branje bo marsikaterega Mariborčana popeljalo v stare čase, mlajšim bralcem pa bo odkrilo zgodovino mesta, ki je verjetno še ne poznajo. Publikacija je v tiskani obliki na voljo brezplačno.

Oddaj komentar