Podjetno nad izzive s projektom PONI Podravje

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podprla osem regijskih projektov v okviru celovitega projekta “Podjetno nad izzive – PONI”. Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo.

To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Skupna vrednost projekta znaša skoraj 1,4 milijona evrov. Regijski projekt PONI Podravje bodo izvajale Mariborska razvojna agencija, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj ter Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. V projekt bo vključenih 130 udeležencev iz Podravske regije.

Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe.
Prednosti projekta:
 4 mesečna redna zaposlitev, ki udeležencem omogoči, da se v celoti posvetijo razvoju
svojih idej;
 uporabna individualna in skupinska podjetniška usposabljanja;
 podpora in pomoč izkušenih mentorjev pri razvoju ideje in pripravi poslovnega načrta;
 delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki in prve korake na podjetniški poti.

Udeleženci se bodo v program vključevali na podlagi javnih pozivov, ki bodo objavljeni predvidoma vsake 4 mesece. Izbrani kandidati se bodo pri izvajalcu programa zaposlili za obdobje 4 mesecev. V tem času bodo pridobili vsa potrebna podjetniška znanja, oblikovali ustrezen poslovni model ter pripravili poslovni načrt, na podlagi katerega bodo po zaključku programa ustanovili lastno podjetje. Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, v okviru katerih bodo udeleženci podjetniškega usposabljanja realizirali svoje podjetniške ideje. Prvi javni poziv za vključitev v program bo objavljen na spletni strani v začetku meseca septembra 2020.

Oddaj komentar