Po 30 letih v UKC Maribor odprli anesteziološko ambulanto za posvete pred operacijami

Anesteziološka ambulanta v UKC Maribor.

V UKC Maribor so po 30 letih odprli anesteziološko ambulanto, ki bo namenjena pacientom za podrobnejši pregled in pogovor pred operativnim posegom. Paciente bodo v to ambulanto napotili kirurgi, pravočasna predoperativna priprava bolnika na poseg pa pomeni tudi izboljšanje logistike pri obravnavi kirurških bolnikov, manj odpovedanih operacij, povečanje učinkovitosti dela in večjo varnost za bolnike.

Pred tremi desetletji je v UKC Maribor prenehala delovati takratna anesteziološka ambulanta, kar je predstavljalo velik korak nazaj v anesteziološki in kirurški stroki. »V vseh teh letih smo si prizadevali za ponovno odprtje ambulante, kar pa je bilo zaradi kadrovskih in organizacijskih težav nemogoče,” je ob ponovnem odprtju povedal Matjaž Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor.

Bolj kakovostna in celostna obravnava pacienta
»Anesteziološka ambulanta je namenjena optimalni pripravi pacienta, paciente bomo pregledali teden do mesec pred operativnim posegom,« je pojasnil Nenad Živković, vodja anesteziološke ambulante v UKC Maribor. Nova ambulanta zmanjšuje možnosti, da bi operacije odpadle, pacientom pa omogoča bolj mirno in varno pripravo na poseg. “Pacienti bodo tako imeli čas, da pripravijo vse svoje laboratorijske izvide, da pridejo na poseg optimalno pripravljeni. Prej smo jih pregledali dan pred operacijo ali pa na dan operacije, kar je povzročilo, da pri določenem številu pacientov preiskave niso bile v mejah normale ali pa so bili določeni izvidi pomanjkljivi in so operacije odpadle,« dodaja Živković.

Prednost ogroženim pacientom
Zaenkrat bodo paciente v ambulanto na predoperativno obravnavo napotili kirurgi, v ambulanti pa bodo obravnavali predvsem najbolj ogrožene paciente, ki imajo eno ali več kroničnih obolenj in tiste za operativni poseg z visokim tveganjem za operativne zaplete. »Nedvomno gre za dodatno varnost pri obravnavi naših bolnikov. Na našem oddelku se opravlja velika večina programskih, elektivnih operacij in velika večina naših pacientov je starejših, s pridruženimi boleznimi. Pregled pri anesteziologu je zato pred takim posegom dobrodošel, saj se vse morebitne pridružene bolezni obravnavajo pred posegom z določeno časovnico in se ta obolenja ustrezno obravnava in zdravi pred našim predvidenim posegom,« pojasnjuje Andrej Moličnik, predstojnik Oddelka za ortopedijo.

Oddaj komentar