Odziv EU na pandemijo virusa covid-19: Spodbujanje raziskav na področju zdravljenja ter spodbujanje k cepljenju

Pandemija covida-19 je prizadela vse države članice in njihove državljane in državljanke. Koronavirus se je bliskovito razširil po svetu in različno vpliva na naša življenja. Zaradi izredno hitrega širjenja virusa sta bila varovanje javnega zdravja in dobrobit državljanov uvrščena med prednostne naloge EU.

Ukrepi EU v boju proti covid-19

EU si prizadeva za tesno sodelovanje z državami članicami, pri čemer še posebej spodbuja usklajen pristop in rešitve ter poziva k solidarnosti med državami. Glavnina pristojnosti za spopadanje s koronavirusom pa še zmeraj ostaja v pristojnosti držav. Posamezne vlade so sprejele različne omejevalne ukrepe za zajezitev širjenja in zaščito življenj, odvisno od konkretne situacije v posamezni
državi, EU pa državam ves čas nudi polno podporo.

Ukrepi na področju zdravstva

Evropska unija zagotavlja krizno upravljanje in usklajevanje med državami članicami in evropskimi institucijami. Prav tako so se države članice dogovorile za pripravo skupne evropske zaloge osebne zaščitne opreme in ventilatorjev v okviru program RescEU, poleg tega pa so zagotovile razpoložljivost medicinske opreme, uskladitev skupnih javnih naročil in regulacijo izvoza ključne opreme.

Države EU si tudi medsebojno pomagajo pri razporejanju zdravstvenih ekip v okviru zdravstvene enote EU, kjer ekipe iz različnih držav članic priskočijo na pomoč zdravstvenim sistemom, ki jih je kriza najhuje prizadela. Države lahko zaradi izrednih zdravstvenih razmer zaprosijo za finančno pomoč iz Solidarnostnega sklada EU, v katerem je bilo za leto 2020 na voljo okoli 800 milijonov EUR za boj proti pandemiji. Instrument za nujno podporo in instrument RescEU pa iz skupnega proračuna namenjata 3 milijarde evrov za zdravstveno opremo. EU je izvedla tudi skupno javno naročilo in nabavo medicinske zaščitne opreme ter sodelovala z industrijo za pospešeno proizvodnjo zaščitne opreme.

Spodbujanje raziskav na področju zdravljenja ter spodbujanje k cepljenju

EU si prizadeva za zagotovitev zadostne proizvodnje cepiv s pomočjo vnaprejšnjih nabavnih pogodb s proizvajalci. Skupno je zagotovljenih 2,6 milijarde odmerkov za vse države članice. EU pa poleg tega skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo usklajuje tudi svetovna prizadevanja za splošen dostop do cepiva za vse države, ki ga potrebujejo.

Cepljenje se je v državah EU začelo izvajati 27. decembra 2020 in ima pomembno vlogo pri reševanju življenj, zajezitvi pandemije, zaščiti zdravstvenih sistemov in pri obnovi našega gospodarstva. Odobrena cepiva morajo izpolnjevati enako visoke standarde glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti kot vsa druga cepiva v EU, pri čemer razmere ali nujnost zaradi pandemije tega ne morejo spremeniti.

Zapis je nastal v sklopu projekta Evropa na našem pragu, ki ga za namen informiranja državljanov izvajajo v Zavodu PIP Maribor. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske unije.

Spremljate jih lahko na Facebook strani TUKAJ, informacije najdete tudi na njihovi spletni strani TUKAJ.

Oddaj komentar