Obnovitev zahodne tribune bo, svetniki dahnili DA

Mestni svetniki so danes omogočili obnovo zahodne tribune Ljudskega vrta. S potrditvijo skrajšanega postopka obravnave sprememb mestnega proračuna za leto 2018, in s sprejetimi amandmaji, pa so mestni svetniki omogočili še nekaj drugih, po oceni mestne uprave nujnih projektov za razvoj Maribora.

Približno 5,5 milijonov za Ljudski vrt
Zahodne tribune ne bodo rušili, ampak jo bodo rekonstruirali, je danes na seji pojasnil Teo Pajnik iz projektne pisarne na Mestni občini Maribor. Levji delež, približno 4,6 milijonov naj bi si Mestna občina zagotovila z najemom kredita, preostali delež pa bodo pokrili iz lastnih sredstev. Rekonstrukcija, v skupni vrednosti približno 5,5 milijonov evrov, pa predvideva vsa (gradbena in ostala, sanacijska) dela ter tudi nakup opreme, ki jo za izvajanje tekem na evropski ravni zapoveduje mednarodna nogometna zveza UEFA.

Zdravi razum
Z željo, da bi presegli objave in navedbe, ki smo jih danes ter v zadnjih dneh lahko spremljali po medijih, je današnje nadaljevanje izredne seje začel župan Andrej Fištravec. Sledil je klic po odločanju z zdravim razumu. “Razvoj je to, za kar se sestajamo v tej sobi in je naše osnovno poslanstvo in je tudi delo, za katerega smo plačani“, je nadaljeval Fištravec v pričakovanju posluha in razumevanja svetnikov. Ne glede na uvod, seja ni minila brez burne razprave in ostrih besed. Lidija Divjak Mirnik (iz LPR) je zahtevala, naj svetnikom takoj predočijo dokument, iz katerega bo razvidna načrtovana celostna prenova Ljudskega vrta, ker da ga mestni svetniki še niso videli. Zahtevala je tudi, naj župan pozove podžupana Sašo Pelka k odstopu, zaradi nedavnih javnih zavajanj, po katerih naj bi sama prejemala grožnje. Poziva ni bilo, je pa bilo opravičilo.

Podžupan Pelko se je javno opravičil
Žal mi je za posledice, ki so se zgodile po tisti moji objavi. Ni bil to moj namen“, je dejal Pelko, a strasti se s tem niso čisto pomirile. Kljub dodatnim pomislekom in opombam opozicijskih svetnikov in svetnic, je župan vztrajal z nadaljevanjem – ponovnem glasovanju o osrednji dilemi: ali spremembe proračuna za leto 2018 obravnavati po “hitrem”, to je skrajšanem postopku ali – klasičnem, dvofaznem postopku. S 17 glasovi ZA so izglasovali skrajšanega, s čimer mestna uprava ocenjuje, da je bila dosežena najkrajša možna pot do nujne obnove zahodne tribune Ljudskega vrta.

Spremembe pomenijo več projektov
S potrjenimi spremembami in sprejetimi amandmaji k proračunu za leto 2018, so svetniki danes zagotovili tudi:
– nakup novih avtobusov in dodatna sredstva za žičnice na Mariborskem Pohorju (v izvedbi Marproma)
– investicije v industrijsko cono Tezno (dve cesti, podvoz, plinodov…)
– sredstva za oder na Dravi
– odkup objekta nekdanje Probanke za Mariborsko knjižnico
– dodatno izgradnjo kanalizacije, investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema
– vzdrževalna dela na OŠ Tabor 1 in OŠ Janka Padežnika ter nakup računalniške in druge informacijske tehnologije za osnovne šole
– obnova Koroške ceste
– obnova Rotovškega trga…
V spremembah proračuna za leto 2018 se tako obseg zadolževanja Mestne občine Maribor povečuje na 11.600.000 evrov.

Oddaj komentar