Objavljen je razpis za sprejem in podaljšanje bivanja za študijsko leto 2021/2022 v Študentskih domovih Univerze v Mariboru

Študentski domovi Univerze v Mariboru obveščajo, da je objavljen razpis za sprejem in podaljšanje bivanja za študijsko leto 2021/2022. Prijava na razpis je možna na spletnem portalu eVŠ, razpis in vse dodatne informacije v zvezi s prijavo za bivanje pa so objavljene na spletni strani Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Študentski domovi Univerze v Mariboru nudijo študentom 2.663 ležišč (753 ležišč v enoposteljnih sobah), cene bivanja pa se gibljejo med 73,50 in 138 evri. Prednostni seznam študentov za vselitve bo objavljen v sredini septembra na spletni strani študentskih domov, na domači naslov pa bodo študenti prejeli odločbo in vabilo na vselitev.

Študenti oddajo elektronsko prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja na portalu eVŠ na naslednje načine:

1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po navadni pošti ne pošilja, temveč se prošnjo odda v eVŠ do 16. 8. 2021. Po navadni pošti se mora priporočeno poslati ali osebno oddati na Študentske domove UM tiste priloge k prošnji , ki se jih v prošnji označi, da jih bo vlagatelj oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na št. prošnje).
2. Z uporabniškim imenom in geslom (brez kvalificiranega digitalnega potrdila) se mora podpisan obrazec izpolnjene prošnje v eVŠ, do 16. 8. 2021 s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do najkasneje 20. 8. 2021, v času uradnih ur v Pisarni za študentske domove Maribor.
3. Z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture AAI-račun (za novince: digitalna identiteta je ista, s katero so se dijaki vpisali na Univerzo v Mariboru; za študente UM: digitalna identiteta um.si) – obrazec se po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo odda v eVŠ do 16. 8. 2021. Po navadni pošti se mora priporočeno poslati ali osebno oddati na Študentske domove UM tiste priloge k prošnji, ki se jih v prošnji označi, da jih bo vlagatelj oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na št. prošnje).

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s statusom študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine; povprečni bruto mesečni dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 2783,30 EUR (pri izračunu bruto mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih članov, prav tako pa tudi ne dohodki študenta in drugih družinskih članov, prejeti za delo prek študentskega servisa, če ne presežejo davčne olajšave za leto 2020 (3.500,00 EUR) in imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija.

Nahajajo se v petih naseljih

Študentski domovi Univerze v Mariboru, ki se nahajajo v petih naseljih (v bližini fakultet in centra mesta) nudijo študentom številne ugodnosti, od sob z neomejeno uporabo interneta in priključkom za CATV, souporabe kuhinj in kopalnic, možnosti uporabe pralnega in sušilnega stroja, pa vse do uporabe sob za študij, obštudijsko dejavnost, možnosti uporabe športnih objektov in najema parkirnega mesta v garažnih hišah na Lentu in Smetanovi.

Oddaj komentar