Občine opozarjajo na nevzdržne razmere zaradi stanja na trgu gradbenih materialov

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

Občine se zaradi stanja na trgu gradbenih materialov srečujejo z vse več zahtevki za povišanje pogodbenih cen. Stanje je nevzdržno, zato bo predsedstvo Združenja občin Slovenije pristojne pozvalo k pripravi enotnih navodil, ki bodo predstavljala pripomoček za obvladovanje teh razmer.

Slovenske občine se nahajajo sredi intenzivnega investicijskega obdobja, v katerem se veliko pozornosti namenja izvajanju večjih ali manjših infrastrukturnih projektov, so po današnji seji predsedstva sporočili iz Združenja občin Slovenije.

Za namen izvedbe in izbora kvalificiranih izvajalcev so občine izvedle postopke javnega naročanja, v večini primerov pa sklepajo gradbene pogodbe s klavzulami fiksnih cen. “Gre za dolgoletno prakso izvajanja javnih naročil, ki v posledici tudi omogoča učinkovito in vzdržno načrtovanje proračunskih sredstev, fiksnost cen pa je institut, ki ga ponudniki upoštevajo že ob oddaji ponudb in ki varuje tako naročnika kot nenazadnje tudi izbrane izvajalce predvsem v primeru nihanj cen navzdol,” so pojasnili.

V združenju pa ugotavljajo, da se občine letos soočajo z bistveno povečanim obsegom zahtevkov za povišanje pogodbenih cen zaradi razmer na trgu gradbenih materialov, katerih enotno izhodišče je sklicevanje na epidemiološko situacijo.

Naslavljajo zahtevke

Izvajalci na naročnike naslavljajo zahtevke, ki so po navedbah združenja sestavljeni bolj ali manj v primerljivi, pogosto pavšalni obliki in ki v svoji vsebini zahtevajo od naročnikov priznanje zahtevkov za povišanje posameznih postavk ponudbenega predračuna zaradi povišanja cen na trgu.

Občine se po eni strani zavedajo makroekonomskega vpliva, ki ga ima nemoteno izvajanje investicij na celotno strukturo gradbenega sektorja v najširšem pomenu, po drugi strani pa njihovo delovanje uokvirja zahteven spekter normativnih pravil, ki ga je treba upoštevati v izogib sankcijam, so poudarili.

Predsedstvo združenja bo na ministrstvo za finance, ministrstvo za javno upravo, službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko ter na računsko sodišče posredovalo poziv, da v najkrajšem možnem času pripravijo pojasnila oz. navodila, ki naj bodo konkretna in natančna, da bodo vzdržno in učinkovito orodje pri obvladovanju prejetih zahtevkov in bodo hkrati predstavljala ustrezno podlago za možnost enakopravne obravnave izvajalcev javnih naročil.

“V nedavnih postopkih javnih naročil že tako in tako prejemamo zgolj bistveno višje ponudbe v primerjavi s preteklimi leti, v kolikor pa bo nakazana praksa zviševanja cen ostala neregulirana, lahko to privede do absolutne nezmožnosti učinkovitega planiranja sredstev,” so izpostavili. Nepravilno postopanje pa lahko privede do sodnih procesov z nepredvidljivimi posledicam, so še dodali.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar