Občinam se mudi, Farmadent bo treba čimprej prodati

Farmadent. FOTO: Galerija keramike

Občine ne morejo več čakati na odločitev Ustavnega sodišča, kajti tveganje za izgubo premoženja, delovnih mest in lekarniške dejavnosti v Mariboru je preveliko. Pozivi vseh, ki so želeli, naj mariborska občina ne hiti s postopki prodaje Farmadenta, so neutemeljeni.

Sedanja ureditev, ko so Občine solastnice Farmadenta in Lekarn Maribor, je v nasprotju s sprejeto novelo Zakona o lekarniški dejavnosti. Ta namreč izrecno prepoveduje vertikalne ali verižne povezave. To pomeni, da izvajalci lekarniške dejavnosti neposredno ali posredno ne smejo ustanavljati, voditi ali nadzirati pravnih oseb, ki opravljajo lekarniško dejavnost. Trenutno je Mestna občina Maribor s 83,35-odstotnim deležem večinska lastnica Farmadenta. Sledijo Občina Hoče-Slivnica (s 5,48 odstotka), Občina Rače-Fram (s 3,55 odstotka), Občina Miklavž na Dravskem polju (s 3,01 odstotka), Občina Duplek (z 2,68 odstotka) in Občina Starše (z 1,93 odstotka). Iz Ministrstva za zdravje so na naša vprašanja jasno odgovorili, da je cilj in namen zakona “v celoti prepovedati tako imenovane vertikalne povezave, to je povezave med izvajalci lekarniške dejavnosti in proizvajalci zdravil itd. Sprememba lastniške strukture pravnega subjekta mora torej zadostiti zakonskim pogojem.” Da je vsakršna povezava (tudi prek povezanih oseb) izrecno prepovedana, so opozorili tudi na vladi.  “Predlagani prenos lastniškega deleža Farmadenta oziroma LL Grosista na Mestno občino Maribor oziroma Mestno občino Ljubljana, ne zadostil zakonskim pogojem“, so pojasnili v odgovoru na poslansko vprašanje Mihe Kordiša. Če občine solastnice Farmadenta ne prodajo v roku osmih mesecev, bodo v nezakonitem položaju.

FOTO: farmadent.si

Napačne informacije, “povsod” Trpin

V zgodbi o Farmadentu, o kateri so pisali tudi drugi mediji, se je že nekajkrat napačno navajalo Gorazda Trpina kot enega od pripravljalcev Zakona o lekarniški dejavnosti za Ministrstvo za zdravje, kar pa ne drži. Na Ministrstvu so nam odgovorili: “Dr. Gorazd Trpin ni sodeloval pri pripravi Zakona o lekarniški dejavnosti.” Drži pa, da je Trpin prek Inštituta za upravno pravo, v katerem ima vlogo prokurista, pripravljal pobudo za ustavno presojo novele omenjenega Zakona, ki so jo na Ustavno sodišče vložile Ljubljanske lekarne. “V pobudi so zajete tudi zakonske določbe o prepovedi vertikalnega povezovanja, ki posegajo v odnos Lekarne Ljubljana kot lastnice LL Grosista”, so pojasnili iz Lekarn. Ker postopki na Ustavnem sodišču še tečejo, teh dokumentov niso želeli posredovati. Drži tudi, da je Trpin pripravil pravno mnenje za Občino Hoče-Slivnica, v katerem je opredelil splošne omejitve za izvajalce lekarniške dejavnosti in obveznost prodaje podjetja Farmadent d.o.o. Ne preseneča, da v tem pravnem mnenju Trpin zagovarja stališče, da občinam solastnicam ni treba nujno in takoj prodati Farmadenta, saj je verjetno izhajal iz istih argumentov kot pri pripravi ustavne pobude. Sodišča očitno ni prepričal.

Slika je simbolična

Vsakršno čakanje je dodatno tveganje

Na Ustavnem sodišču so prejeli dve pobudi za oceno ustavnosti že sprejete novele Zakona o lekarniški dejavnosti. Eno je vložila Mestna občina Ljubljana, drugo pa Javni zavod Lekarna Ljubljana, a teh pobud ne bodo prednostno obravnavali. Postopek redne obravnave pa je (bistveno) daljši. “V obeh zadevah so sicer podani predlogi za začasno zadržanje zakona. O enem je US že odločalo in ga je zavrnilo“, so pojasnili. Pričakovati je, da bodo enako ravnali tudi pri nadaljnjem odločanju, s čimer je jasno, da ne bo začasnega zadržanja zakona. Če bi torej Občine solastnice še naprej čakale na končno odločitev Ustavnega sodišča (o tem ali je novela Zakona res neustavna ali ne) ter na ta način neutemeljeno upale, da bi morda lahko ostale solastnice Farmadenta, bi zamudile zakonsko določen rok. Kaj nameravajo storiti župani in občine solastnice, glede na nova dejstva, bo jasno kmalu. Od njihovih odločitev so odvisna delovna mesta in vrednost občinskega premoženja.

4 KOMENTARJEV

Oddaj komentar