O Magni bodo odločali domačini

Magna Steyr. Vir: magna.com

Zakaj bi drugi odločali o usodi tistih, ki se jih bodo spremembe lokalnega okolja najbolj dotaknile? Predstavniki Občine Hoče-Slivnica ne želijo (več), da bi o prihodnosti življenja njihovih sokrajanov odločali v Ljubljani ali kjerkoli drugje, pač pa tisti, ki so tam doma.

Niti nacionalni niti katerikoli drugi politiki projekta Magne doslej ni uspelo izvajati na način, da bi ljudje lahko jasno in nedvoumno izrazili svoje stališče do načrtovane gradnje Magne Steyr v občini Hoče-Slivnica. Župan slednje, Marko Soršak, pa je na današnji seji občinskega sveta sledil miselnosti, da bi bilo verjetno najbolj pravično preveriti mnenje vsakega domačina in spoštovati njihovo voljo.

Seja občinskega sveta na Občini Hoče-Slivnica.

Občinski svet Občine Hoče-Slivnica se je seznanil s stanjem glede projekta Magne in daje nalogo Občinski upravi, da izvede preverjanje volje občank in občanov Hoče-Slivnica glede projekta ter hkrati pripravi Utrinke s seznanitvijo o projektu Magna“, je dejal Soršak. Zdaj bodo o Magni odločali ljudje. Občinski svetniki so na današnji seji s 15 glasovi ZA in nobenim proti podprli županov predlog.

 

Seja občinskega sveta na Občini Hoče-Slivnica.

Preverjali bodo ljudsko voljo

Občinski svet Občine Hoče-Slivnica je na predlog župana Marka Soršaka sprejel sklep, s katerim je zadolžil Občinsko upravo, da uredi vse potrebno, da se vsem občankam in občanom pošlje posebna številka občinskega glasila Utrinki ter, da se izvede preverjanje mnenja občank in občanov v Občini Hoče-Slivnica o Projektu Magna“, so potrdili na Občini Hoče-Slivnica.

Oddaj komentar