Nova dražba za Vinaga bo 22. februarja

Stečajni upravitelj Vinaga Simon Prelogar je po neuspešnem razpletu zgodbe z že sklenjeno prodajo poslovnega kompleksa ameriškemu poslovnežu slovenskih korenin Jamesu Lukežiču za 22. februar razpisal novo dražbo. Premoženje, v katero je vključena tudi stara klet pod mestnim središčem Maribora, bo znova ponudil po izklicni ceni 1,8 milijona evrov.

Dražba bo potekala z zviševanjem izklicne cene, potencialni kupci pa morajo najpozneje dan pred dražbo vplačati 180.000 evrov varščine ali izročiti nepreklicno bančno garancijo v korist stečajnega dolžnika za morebitno plačilo pogodbene kazni v primeru neizpolnitve obveznosti.

Na javni dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe, izpeljana pa bo na sedežu stečajnega upravitelja v Ljubljani. Premoženje poleg stare kleti med drugim vključuje še novo klet v Košakih ter vinograde v Košakih, Jarenini in Svečini, ki so bili donedavnega v najemu Ptujske kleti.

Prelogarju v štirih dosedanjih poskusih ni uspelo najti kupca za poslovni kompleks nekoč uglednega mariborskega vinskega podjetja. Sprva je kompleks na dražbi ponudil za izklicno ceno 4,2 milijona evrov, nazadnje pa mu je po oktobrski dražbi uspelo celo podpisati kupoprodajno pogodbo v višini 1,8 milijona evrov.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar