Nepremičninski sklad v dveh letih 180 novih stanovanj za starejše

Slika je simbolična.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja namerava v prihodnjih dveh letih zagotoviti 180 novih oskrbovanih in namenskih stanovanj za starejše na Bledu, v Mariboru, Radljah ob Dravi, Kozini, Novem mestu in Radovljici. V petih letih naj bi pridobil skupno 400 novih najemnih stanovanj.

 

Nepremičninski sklad je lastnik 3120 namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše v 116 krajih po Sloveniji, med katerimi je tudi 360 oskrbovanih najemnih stanovanj. V zadnjih mesecih so začeli graditi 60 oskrbovanih najemnih stanovanj na Bledu ter 13 oskrbovanih in 8 namenskih najemnih stanovanj v Radljah ob Dravi, so sporočili. Nadzorni svet družbe je potrdil tudi investicije in posledično sklenjene predpogodbe za pridobitev 36 oskrbovanih najemnih stanovanj na Studencih v Mariboru ter več kot 40 oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanj v Kozini. Izbrana je bila arhitekturna rešitev za izgradnjo 20 oskrbovanih stanovanj ob Šegovi ulici v Novem mestu, v fazi izbire najustreznejše arhitekturne rešitve pa je projekt prenove objekta in pridobitev dodatnih namenskih najemnih stanovanj v Radovljici. Stanovanja bodo predana v uporabo predvidoma v naslednjih dveh letih.

Pravijo, da gre tudi za medgeneracijski učinek

Kot poudarjajo v skladu, trend staranja prebivalstva narekuje ustrezne razvojne aktivnosti tudi na področju zagotavljanja ponudbe primernih in cenovno dostopnih stanovanj za starejše. Dejstvo je, da ima veliko starejših v lasti hiše ali stanovanja, ki so pogosto prevelika, arhitekturno in arhitektonsko neprimerna ter velikokrat s previsokimi obratovalnimi stroški za upokojensko gospodinjstvo, izpostavljajo. Nepremičninski sklad načrtuje povečanje števila najemnih stanovanj za starejše, s katerim bi se na eni strani povečala ponudba arhitekturno in arhitektonsko primernih ter cenovno dostopnih stanovanj za starejše, na drugi strani pa bi se lahko povečala dostopnost mladih družin do večjih stanovanj oziroma hiš. “Govorimo lahko o medgeneracijskem učinku,” so poudarili.

Poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj ali večstanovanjskih stavb

Sklad je tako objavil tudi poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj ali večstanovanjskih stavb (zgrajenih ali v fazi gradnje oz. projektiranja) in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj, s katerim želi v naslednjem petletnem obdobju pridobiti skupaj okoli 400 oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše. Pri geografski umeščenosti so na prvem mestu mestne občine in Obala, sledijo občine z 10.000 in več prebivalci ter ostale občine. Mikrolokacija stanovanjskih objektov in zemljišč za gradnjo mora biti primerna za bivanje starejših, kar pomeni predvsem bližino ključnih dejavnosti in javnih storitev, dostopnost ter urejen javni prevoz.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar