MO Maribor zaradi kršitev odstopa od pogodbe z Mestnim mladinskim svetom Maribor

FOTO: Mestni mladinski svet Maribor/Facebook

MO Maribor je zaradi večjih kršitev pogodbenih obveznosti in več pozivih vodstvu Mestnega mladinskega sveta Maribor (MMSM) le-temu sporočila, da z 31. 12. 2020 odstopa od pogodbe o brezplačni uporabi prostorov na Trgu revolucije 9, ki je bila sklenjena med MO Maribor in MMSM. Mladinski svet mora izpraznjene prostore predati MO Maribor najpozneje do 15. januarja 2021. MO Maribor namerava prostore ponovno ponuditi za izvajanje participativnih programov in projektov za mlade, na podlagi poziva ali razpisa, z upoštevanjem Zakona o mladinskih svetih in drugo področno zakonodajo.

MO Maribor je od pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine odstopila, zaradi ponavljanja in stopnjevanja kršitev pogodbenih obveznosti, o katerih je bil MMSM, s strani pristojnega Urada za kulturo in mladino MO Maribor, večkrat obveščen že v letu 2019, nazadnje pa z dopisom in sklicanim sestankom poleti 2020.

Zanemarjal dolžnost rednega plačevanja obratovalnih stroškov

MMSM je v času sofinanciranja v letu 2019 zanemarjal dolžnost rednega plačevanja obratovalnih stroškov in poročanja o delu, kar je bilo nedvoumno zahtevano na podlagi sklenjenih pogodb. MO Maribor je poskušala odnos MMSM do pogodbenih obveznosti primerno urediti že novembra 2019, vendar se MMSM na pozive ni odzval vse do julija 2020, prav tako pa ni predložil zahtevanega programa dela za leto 2020, kar predstavlja osnovo za brezplačno uporabo prostorov na Trgu revolucije 9, ki so v lasti MO Maribor. Zaradi navedenega je MO Maribor poleti 2020 seznanila MMSM z namero o prekinitvi pogodbe.

MMSM je na podlagi te namere predložil program dela za tekoče leto, ki je zajemal tako nesprejemljivo obrazložitev o zakasnitvi kot tudi nesprejemljivo podlago za sofinanciranje. Program dela za leto 2020 in vzrok za zakasnitev sta namreč temeljila na navedbah MMSM o sofinanciranju s strani Urada za mladino Republike Slovenije (URSM), čeprav je bila vloga MMSM za sofinanciranje s strani URSM že predhodno zavrnjena. MMSM je bil opozorjen na navajanje neresničnih podatkov in obveščen o nesprejemljivi obrazložitvi grobe prekoračitve roka za predložitev letnega programa dela.

MO Maribor napovedala odstop od pogodbe

Zaradi vsega navedenega je morala MO Maribor napovedati odstop od pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine v lasti MO Maribor, ob tem pa predvidela razpis za uporabo prostorov, na katerega bi se lahko prijavil tudi MMSM, v kolikor bi izpolnil obstoječe obveznosti do MO Maribor. MO Maribor se je ves čas na konstruktiven način zavzemala za razrešitev nastale situacije z MMSM in želela doseči spoštovanje osnovnih pogodbenih obveznosti, vendar pri tem žal ni bila uspešna. Tudi rok za izpraznitev prostorov na Trgu revolucije 9 je zastavila tako, da MMSM omogoča nujno ureditev internih zadev.

Ob vsem navedenem pa še vedno obstaja možnost delnega sofinanciranja stroškov osnovnega delovanja MMSM do konca leta 2020, vendar MMSM žal zavrača dolžnost poročanja o porabi dodeljenih sredstev za leto 2019 v obliki, ki bi neposredno dokazovala nesporno porabo javnih sredstev. Ob tem velja poudariti, da je ustrezen pregled porabe javnih sredstev dolžnost sofinancerja v primeru, ko se pogodbene obveznosti ne izvršujejo v skladu z določili veljavne pogodbe. Slednje je ob velikih zamudah, spornih utemeljitvah zamud, nerednem plačevanju obratovalnih stroškov, brezbrižnem odnosu do opominov in pomanjkanju ustreznega programa dela osnovni razlog, da MO Maribor v tem letu še ni sofinancirala dela MMSM. Ali bo MMSM ponovno začel prejemati sredstva MO Maribor in uporabljati prostore v lasti občine na podlagi novega razpisa, je v največji meri odvisno od izpolnitve pogodbenih obveznosti na strani MMSM.

Ne želijo onemogočiti delovanja MMSM

MO Maribor je MMSM v letu 2016 financirala v znesku 17.000 evrov, v letu 2017 v znesku 17.850 evrov, v letu 2018 v znesku 22.743 evrov in v letu 2019 v znesku 21.472,93 evrov (načrtovanih je bilo 23.425 evrov). V letu 2020 je bil prvotni plan sofinanciranja 23.894 evrov, vendar je bilo, zaradi neizpolnjevanja obveznosti MMSM, 10.000 evrov prerazporejenih v druge nujne namene, in sicer za pomoč samozaposlenim v kulturi. MMSM v letu 2020, kot smo že zapisali zgoraj, še ni izpolnil
pogojev za nakazilo sredstev.

MO Maribor si prizadeva razrešiti nastalo situacijo in nikakor ne želi onemogočiti delovanja MMSM ter programov različnih mladinskih organizacij, vsekakor pa od organizacij, ki jih sofinancira, pričakuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Oddaj komentar