MO Maribor objavila razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine

MO Maribor je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor v letu 2021. Z razpisom občina tudi letos spodbuja razvoj in oživljanje mesta, saj ureja njegov videz in hkrati ohranja kulturno dediščino.

Razpis velja za stavbe, ki so vpisane v register kulturne dediščine

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje celovite obnove fasad ali fasad s strehami, ki neposredno mejijo na ulico, javni trg oz. drugo javno površino. Razpis velja za stavbe,
ki so vpisane v register kulturne dediščine kot posamezni spomenik ali pa se nahajajo na območju, ki je razglašeno kot spomeniško in je vpisano v register kulturne dediščine kot območje dediščine.

Prednostno bo MO Maribor sofinancirala obnovo stavb, ki se nahajajo v ožjem mestnem središču (Cona A), dodatno pa bo sofinancirala obnovo največ dveh stavb znotraj širšega območja mestnega jedra (Cona B), kot je določeno v 8. poglavju Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju očine Maribor, in ki so v lasti fizičnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov ter pravnih oseb.

Zagotovljenih 200 tisoč evrov

Za razpis je v proračunu MO Maribor za leto 2021 zagotovljenih 200 tisoč evrov, občina pa bo financirala v Coni A 20% upravičenih stroškov, v Coni B pa 15% upravičenih stroškov obnove na posamezno stavbo (neodvisno od višine stroškov obnove). Dodeljena sredstva bo moral upravičenec porabiti v tem proračunskem letu. Rok za predložitev vlog je četrtek, 15. april 2021.

V letu 2020 so lastniki s pomočjo Javnega razpisa za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor prenovili 10 objektov. MO Maribor je sofinancirala obnovo v znesku 139.829 evrov. Kot etažni lastnik v nekaterih objektih pa je financirala obnovo v višini 94.398 evrov. Skupaj je torej iz občinskega proračuna za obnovo nepremične kulturne dediščine v letu 2020 mariborska občina namenila 234.227 evrov.
S pomočjo razpisa so minulo leto novo-staro podobo tako dobile hiše na naslovih: Koroška c. 13, Koroška c. 21, Koroška c. 26, Orožnova ul. 7, Poštna ul. 2, Ul. heroja Tomšiča 3, Aškerčeva ul. 3, Slovenska ul. 13, Maistrova ul. 13 in Maistrova ul. 17.

Oddaj komentar