Minister Gašperšič in župan Fištravec obljubjata milijonske projekte za Maribor

Tudi v Mariboru naj bi imeli drugi tir, ki je posredno odvisen od odmevnega drugega tira med Divačo in Koprom, zaradi katerega je razpisan referendum. Sta pa minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec danes govorila tudi o (ne)smiselnosti uporabe vinjet na mariborski obvoznici.

V Mariboru in bližnji okolici naj bi se v kratkem začeli izvajati projekti, ki so “tleli” že desetletje – kot denimo: obnova glavne železniške postaje, železniška proga od Maribora do Šentilja, podvoz pod železniško progo na Ljubljanski cesti, razširitev letališča Maribor, t. i. limbuška obvoznica, priklop južne obvoznice na avtocesto ter prenos podaljška Tržaške ceste iz občinske v državno cesto (s čimer bi lahko država financirala obnovo tistega dela enega najbolj prometno obremenjenih križišč v Mariboru, ki je iz letošnje obnove “izvisel”). “Če bi vladi uspelo potrditi takšne načrte, bi to predstavljalo nov mejnik v razvoju mariborske regije“, je dejal mariborski župan Fištravec in tako izrazil zadovoljstvo nad doseženimi dogovori. “Intenzivno delamo na pripravi državnega prostorskega načrta. V mesecu septembru pričakujemo, da bo na vladi sprejet sklep o začetku priprave in potem, v skladu z začrtano časovnico, bi bil ta prostorski načrt v spomladanskih mesecih naslednjega leta sprejet,” je danes dejal Gašperšič, minister za infrastrukturo.

Najprej podvoz pri Ljubljanski cesti

Od vseh naštetih je trenutno najbliže realizaciji projekt podvoza pod Ljubljansko cesto. Predvideno je, da se bo na septembrsko sejo Mestnega sveta uvrstilo točko dnevnega reda za potrditev investicijske dokumentacije PIZ (predinvesticijska zasnova) ter IP (investicijski program). Skupna ocenjena projektantska vrednost del znaša: 7.968.552,18 € z DDV. V ta sklop investicije pa je vključena tudi celovita obnova in revitalizacija Magdalenskega parka (pogoj ZVKD). “Načrt krajinske arhitekture parka je sestavni del projektne dokumentacije in se izvaja hkrati z ostalimi deli. Ocenjena vrednost del na parku je 660.000 € z DDV. V sklopu del je tudi ureditev kolesarske steze Ob Železnici do nadvoza na Titovi cesti in naprej proti Europarku. V križiščih Ljubljanska ul. z Ul. Moše Pijade in Jezdarsko ulico bosta izvedena krožišča,” so še pojasnili na MO Maribor.

Foto: MO Maribor

Odvisnost od referenduma
Po besedah ministra Gašperšiča se lahko zgodi, da bodo v primeru, če vladni predlog projekta drugega tira na referendumu pade, ogroženi tudi mariborski prometno-infrastrukturni projekti, ker državi ne bi ostalo dovolj denarja. Vse te projekte, ki sta jih danes omenjala minister in župan, naj bi bilo možno realizirati pod pogojem, da bo drugi tir izveden na način, kot so ga predlagali na vladi. Ta predlog naj bi namreč s predvideno finančno strukturo zagotavljal dovolj nizek “prispevek” davkoplačevalskega denarja, da bi ga ostalo dovolj za projekte na Štajerskem. “Na ta način bodo ta proračunska sredstva ostala na voljo za te projekte. To je zelo pomembno. V kolikor bi zakon padel, bi to pomenilo, da bi bil proračun bistveno bolj obremenjen s projektom drugega tira in bi lahko bila na ta način ogrožena izvedba ostalih projektov,” je dejal minister Gašperšič.

Razširitev mariborskega letališča Edvarda Rusjana
V prostorskem načrtu je predviden tudi tirni priključek za mariborsko letališče, ali se bo dodal še industrijski tir za Magno, pa je odvisno od tega ali bo projekt Magna Nukleus uspešno realiziran. Glede na to, da je E-forum ovrgel namero o pritožbi, je zdaj nekoliko več možnosti za realizacijo. Prav tako naj bi širili in sčasoma tudi obrnili pristajalno pisto, predvsem zaradi načrtovanih potniških linij s Kitajsko. Po teh naj bi namreč prevažali potnike z bistveno večjimi letali, kot so ta, ki trenutno pristajajo v Mariboru.

(Ne)smiselnost vinjet
Potem ko so na MO Maribor podali pobudo pristojnim na nacionalni ravni naj poiščejo način, kako bi lahko del mariborske obvoznice izvzeli iz vinjetnega sistema, sta župan Fištravec in minister Gašperšič o tem razpravljala tudi na današnjem sestanku. “Ugotovila sva, da je pobuda smiselna, ker gre za en manjši odsek, tako da se bomo znova obrnili na DARS in na ministrstvo in jaz upam, da bomo v naslednjem mesecu dveh to vprašanje tudi razrešili“, je dejal Fištravec. “Očitno je prišlo pri dosedanjih pobudah do nekega nesporazuma, tako da bomo to pobudo pravzaprav na novo preučili,”, je dodal minister Gašperšič.

Oddaj komentar