Mestni svetnik Igor Jurišič napovedal kandidaturo za župana Maribor

Igor Jurišič

Mestni svetnik Mestne občine Maribor Igor Jurišič je napovedal, da bo kandidiral na lokalnih volitvah za župana Mestne občine Maribor.

“Da bo Maribor spet odprto in vključujoče mesto, na katerega bomo iskreno ponosni,” je zapisal Igor Jurišič na začetku napovedi kandidature in nadaljeval: “Po tehtnem premisleku javnosti sporočam, da bom na prihajajočih volitvah kandidiral za župana Maribora, odprtega in vključujočega mesta, ki se bo skladno in uravnoteženo razvijalo ter v najširšem pomenu besede sledilo potrebam prebivalcev in gospodarstva ob upoštevanju vseh stebrov trajnostnega razvoja; okoljskega, ekonomskega in socialnega.”

Jurišič: Zelo dobro poznam in razumem potrebe mesta

Pravi, da se je za ta korak odločil, “ker zelo dobro poznam in razumem potrebe mesta, občank in občanov, predvsem pa prioritete, ki jih je treba temeljito prevetriti in narediti konec selektivni obravnavi tako prebivalcev, kot tudi predelov mesta oziroma občine glede status in lokacijo”. 

Za posodabljanje mesta v vseh delih

“Ob vzorni, skoraj pretirani skrbi za del ožjega mestnega središča med Starim mostom in Sodnim stolpom na južni strani do Koroške ceste z Glavnim trgom na severu, kar predstavlja zgolj 0,05 % površine Mestne občine Maribor, se občanke in občani izven tega območja soočamo z razpadajočimi zdravstvenimi postajami, šolami, vrtci, določeni deli Mestne občine Maribor pa večji del leta nimajo niti nemotene oskrbe s pitno vodo. Ceste in trgi so ponekod v nevarno slabem stanju, dostop do nekaterih storitev pa je v določenih delih občine otežen ali celo onemogočen,” je zapisal v obrazložitvi kandidature.

Zavzemal se je za hitro cesto brez vinjete

Spomnil je na to, da se je kot mestni svetnik zavzemal za uporabo »hitre ceste« skozi Maribor brez vinjete in “s tem preusmeril prometne tokove med največjimi predeli mesta in mnogim prihranil dragocen čas, ki so ga porabili za iskanje alternativnih poti ter prispeval k znižanju emisij. Žal pa niso vsi stremeli k skrajšanju prometnih poti in zmanjšanju emisij, ampak so ureditev prometa narekovali drugi dejavniki in tako se je mesto začelo zapirati brez ustreznega načrta in alternative, zaradi česar se je začel promet nenadzorovano zgoščati v preostalih delih levega brega Drave. Prav zato bom poleg optimizacije prometnih povezav posodobil tako vozni park, kot tudi linije javnega potniškega prometa, ki bo hitrejši in ugodnejši ter na prijazen način odvračal od uporabe avtomobila”.

Za drugačen občinski prostorski načrt

Posebno pozornost namerava nameniti prostorskemu razvoju mesta, je poudaril in zapisal: “Zato se zavezujem, da bo Mestna občina Maribor dobila Občinski prostorski načrt, ki bo usklajen med željami in potrebami prebivalcev in gospodarstva, ki bo trajnostno naravnan in strokovno pripravljen v zakonsko predpisanem roku s čim manjšim vplivom na okolje. Pri tem bom posebno pozornost namenil pomenu mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so prepogosto preslišane in zapostavljene, čeprav kar najbolje zaznavajo želje in potrebe občanov.”

Izpostavil je še energetske izzive

“Čeprav si tega nihče ne želi, bo verjetno prva naloga, s katero se bom moral soočiti kot župan, priprava na zimo 2022/23, pa ne s kopičenjem snega na Glavnem trgu, ampak s soočanjem z energetskimi izzivi ter omogočiti vsem, tudi tistim priključenim na daljinsko ogrevanje, da bodo lahko brez odrekanja zimo preživeli na toplem,” je izpostavil Jurišič.

O financiranju Mestne občine Maribor

“Ključen izziv naslednjega mandata pa je neustrezno financiranje Mestne občine Maribor, saj prejmemo iz proračuna Republike Slovenije letno med 20 – 25 milijonov evrov manj, kot jih porabimo za izvajanje zakonsko določenih nalog,” še pravi Jurišič.

Listo kandidatk in kandidatov bodo po besedah Jurišiča pri Stranki  mladih – Zeleni Evrope predstavili v naslednjih tednih, “že sedaj pa lahko napovem, da bo lista vključujoča in ne bo pozabila na nikogar, s čimer bomo ponovno pokazali, da je Maribor odprto mesto, kjer lahko v razumevanju in slogi živimo drug ob drugem vsi, ki se medsebojno spoštujemo in ki imamo radi »Toto naše mesto«.”

Oddaj komentar