Mariborski zdravstveni dom lani ustvaril več prihodkov kot odhodkov

Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor je lani posloval pozitivno. Ustvaril je nekaj manj kot pol milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki. Direktor zdravstvenega doma Jernej Završnik je dejal, da so program realizirali, kar je velikega pomena, saj gre glede na predvidena plačila zdravstvene zavarovalnice za maksimalno realizacijo.

Zdravstveni dom Adolfa Drolca je lani beležil 43,2 milijona evrov prihodkov, kar je dobre tri milijone evrov več kot leto prej, in 42,7 milijona evrov odhodkov. “Za naslednje leto načrtujejo približno 44,5 milijona evrov visok proračun. Skoraj tri četrtine njihovih dejavnosti je zabeležilo stoodstotno realizacijo. Kar 116-odstotno so ustvarili v preventivni dejavnosti dispanzerjev za predšolsko in šolsko mladino. Najnižjo, nekaj manj kot polovično, pa je dosegla antikoagulantna ambulanta, s katero so lani pravzaprav začeli. Za 35 milijonov evrov ustvarjenih prihodkov so dobili od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), približno 4,3 milijona z naslova dopolnilnih in dodatnih zavarovanj, skoraj tri milijone evrov pa so ustvarili na račun projektov in tržne dejavnosti.

Lani so odprli obnovljene kletne prostore, kjer so med drugim postavili nov CT-diagnostični aparat, vzpostavili so tudi center za krepitev zdravja na Vošnjakovi ulici, ki ga bodo slovesno odprli v mesecu dni.  Na zdravstvenih postajah na Pobrežju in v Jezdarski ulici so uredili dodatne ambulante. Završnik je še poudaril, da je bil v Mariboru pred dvema tednoma potrjen program dentalne medicine v Mariboru, česar je zelo vesel, saj je pobuda prišla z njihove strani. “Z izjemo osrednje slovenske regije je drugje pomanjkanje zobozdravnikov, hkrati pa je to velika priložnost, da se stroka dodatno razvija,” je dejal Završnik.

V porastu gripozna obolenja

Završnik je omenil tudi, da so v zadnjem času v velikem porastu gripozna obolenja. Samo v nedeljo so sprejeli več kot 200 okuženih otrok. Zaradi takih razmer so se odločili dodati dve redni ekipi za obravnavo pacientov. Je pa prosil, da bi se pacienti odločili za obisk dežurnih ambulant šele takrat, ko ocenijo, da je to resnično potrebno. Meni tudi, da so v Mariboru pripravljeni na morebiten prihod koronavirusa v Slovenijo.
Vir: STA

Oddaj komentar