Mariborski stanovanjski sklad letos načrtuje oddajo približno 85 stanovanj

Oktobra lani so objavili razpis za okvirno 50 sproščenih neprofitnih stanovanj, še 30 neprofitnih stanovanj bo na voljo za potrebe menjave tistih, ki so postala neprimerna, še pet pa jih nameravajo oddati po javnem razpisu za mlade in mlade družine s tržno najemnino.

Na razpis prispelo 1118 vlog

Kot so za STA povedali na medobčinskem stanovanjskem skladu, je oktobra objavljen razpis trenutno v fazi pridobivanja podatkov o prosilcih in njihovih ožjih družinskih članih s strani upravljavcev zbirk podatkov, na razpis pa je pravočasno prispelo 1118 vlog.

Dodatnih 30 neprofitnih stanovanj bo namenjenih za menjave stanovanj, ki so postala neprimerna, bodisi zaradi povečanja ali zmanjšanja števila družinskih članov ali pa zaradi bolezenskih oziroma starostnih razlogov najemnika.

Načrtujejo prodajo v skupni vrednosti okoli milijona evrov

V skladu z letnim načrtom letos načrtujejo prodajo stanovanj, kletnih shramb in stavb v skupni vrednosti okoli milijona evrov. Večinoma gre za dotrajane nepremičnine, katerih obnova ni ekonomsko utemeljena oziroma so del dotrajanih večstanovanjskih objektov, pri katerih s prodajo zagotovijo denar za obnovo njihovega preostalega stanovanjskega fonda.

V letu 2021 tako načrtujejo celovito obnovo 30 in delno obnovo 50 stanovanj v skupni vrednosti 850.000 evrov, iz rezervnega sklada bodo namenili še 240.000 evrov za obnovo skupnih delov in naprav v objektih, za menjavo dotrajanega stavbnega pohištva v približno 150 stanovanjih bodo porabili 290.000 evrov, le nekaj manj pa za menjavo dotrajanih plinski peči v 60 stanovanjih.

Začenjajo projekte gradnje stanovanj za mlade in mlade družine

Za izgradnjo in nakupe stanovanj, zemljišč ter poslovnih prostorov so načrtovali 1,2 milijona evrov, za pripravljalna dela in izvedbo arhitekturnega natečaja pri projektu gradnje stanovanj za mlade in mlade družine na Dvorakovi ulici pa 150.000 evrov. Začenjajo še projekte gradnje stanovanj za mlade na Vrbanski cesti in soseske Studenci.

Milijon evrov bodo porabili za nakup šestih stanovanj in menjavo nekaterih nepremičnin z mariborsko občino, s čimer bo sklad pridobil še pet stanovanj in stavbno zemljišče, ki bo namenjeno projektu gradnje stanovanj za mlade in mlade družine.

Kot so še pojasnili za STA, epidemija na investicijskem področju vpliva predvsem na investicijsko vzdrževanje zasedenih nepremičnin, saj čakajo na sprostitev ukrepov in jih terminsko načrtujejo v poletnih mesecih. Nekaj upravičencev je zaradi epidemije zaprosilo celo za odlog vselitve, saj so stanovanja neopremljena, trgovine za opremljanje pa so bile zaprte.

Medobčinski stanovanjski sklad Maribor sicer trenutno razpolaga z 2045 stanovanji, od tega 1863 neprofitnimi, upravljajo pa še s 104 tržnimi stanovanji, 24 službenimi, 13 oskrbovanimi, 40 pa je še začasnih bivalnih enot.

Sklad ima trenutno za okoli 1,8 milijona evrov terjatev do najemnikov, v kar so poleg najemnin všteti tudi obratovalni in drugi stroški, ki so jih po subsidiarni odgovornosti poravnali za najemnike. Kot ugotavljajo, so te v primerjavi s preteklimi leti nekoliko upadle, kar je delno posledica odpisov iz naslova pravnomočnih sklepov o odpustu obveznosti v postopku osebnega stečaja in pokojnih, ki v zapuščinskem postopku niso zapustili premoženja. Lani so odpisali za okoli 166.000 evrov terjatev.

Narašča odzivnost neplačnikov

Prav tako opažajo, da narašča odzivnost neplačnikov, ki se na prejeti opomin odzovejo in poskušajo vsaj delno poravnati dolg ter se s tem izogniti sodnim postopkom v zvezi z odpovedjo najemne pogodbe in posledično prisilni deložaciji.

Problematiko slednjih aktivno rešujejo v sodelovanju s centrom za socialno delo in Društvom Kralji ulice, najemnikom pa pred vložitvijo izvršbe omogočajo sklenitev dogovora o obročnem plačilu dolga in jim predlagajo, da se po pomoč obrnejo še na nevladne organizacije.

vir: lokalec.si

Oddaj komentar