Mariborski mestni svetniki v ponedeljek o znižanem proračunu občine in novi ceni storitve pomoči na domu

Na 14. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor bodo zdaj drugič obravnavali rebalans proračuna za leto 2020. S tokratnim rebalansom namreč znižujejo proračun zaradi učinkov epidemije covid-19. Mestni svetniki pa bodo glasovali tudi o spremembi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v MOM, pri kateri pa se cena za uporabnike ne spremeni.

Učinke epidemije covid-19 na proračun Mestne občine Maribor je danes predstavila vodja Urada za finance in proračun MOM Mateja Cekič.

Direktnih učinkov epidemije covid-19 je namreč za slab milijon, z naslova turistične takse, najemnin poslovnih prostorov in gostinskih lokalov, parkirišč in glob. Posredni učinki na proračun pa se kažejo z naslova vplačil dobičkov ter prodaje premoženja za skoraj pet milijonov. Temu so prilagodili odhodkovno stran.

Spremembe v odloku pa so tudi zaradi soglasja za zadolževanje podjetja Nigrad, pri katerem gre za finančni lizing.

Na 14. redni seji pa bodo glasovali tudi o spremembi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor. Za uporabnike te storitve se njihovo plačilo ne bo spremenilo. Razliko do nove cene bo plačala Mestna občina Maribor.

Zdaj, po zaključeni epidemiji, pa ponovno pričakujejo večje povpraševanje za to storitev.

Oddaj komentar