Mariborski mestni svetniki podprli novo knjižnico

Mariborski mestni svetniki so včeraj večinsko podprli vključitev izgradnje nove osrednje enote Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu v nabor projektov, ki bi se lahko financirali iz evropskih sredstev. O projektih, s katerimi bodo dejansko kandidirali, pa bodo po besedah župana Andreja Fištravca odločali na oktobrski seji.

Projekt bi financirali iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, iz katerega Mestna občina Maribor pričakuje 17,8 milijona evrov kohezijskih sredstev. Mestna uprava v naboru projektov, ki se bodo na podlagi sprejete trajnostne urbane strategije financirali s tega naslova, med drugim načrtuje ureditev Lenta, Mestnega parka, parka ob Pekrskem potoku ter izgradnjo Dravske kolesarske poti, ni pa na seznam uvrstila nove osrednje enote knjižnice.

Po mnenju župana Fištravca je knjižnica prevelik projekt, da bi se lahko financiral na takšen način, saj potem ne bi mogli uresničiti številnih drugih načrtovanih projektov.

Mestni svetniki se s tem niso strinjali. Z 32 glasovi v 45-članskem mestnem svetu so podprli predlog SMC, da se knjižnico vendarle uvrsti na seznam. “S tem se rešujeta dva problema hkrati, to je tako ureditev Rotovškega trga kot izgradnjo nove knjižnice, ki je najbolj obiskana kulturna institucija v mestu, a je trenutno v nevzdržnem stanju,” je povedal predsednik lokalnega odbora SMC Andrej Špenga.

Že sprejeto arhitekturno rešitev iz leta 2010 so v SMC “zracionalizirali” z sprva predvidenih 22 na 15,5 milijonov evrov, od tega bi 10 milijonov vzeli iz omenjenega mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Po besedah Špenge je mogoče vrednost projekta še znižati in tako ostane še dovolj denarja tudi za ostale projekte. Za knjižnico je 2,7 milijona evrov po besedah Špenge pripravljena primakniti tudi država, torej bi za to porabili še manj lastnih sredstev.

Fištravec je zahteval dodatne informacije, saj se je projekt nove knjižnice še pred kratkim ocenjeval na 21 milijonov evrov, in mestne svetnike pozval, naj vzamejo v obzir tudi ostale načrtovane projekte. Končno odločitev o prioritetah bodo sprejemali oktobra. Glede na današnjo dolgotrajno in zelo burno razpravo, v kateri so se številni mestni svetniki spuščali že v vsebino posameznih projektov, bo odločanje zelo polemično. Dejstvo je namreč, da denarja ni dovolj za vse želje.

Mariborski mestni svetniki so še pred začetkom današnje redne seje zaključili še nedokončano junijsko sejo, s katere jim je med drugim ostalo odločanje o osnutku kodeksa upravljanja javnih podjetij in podjetij v večinski lasti občine. A so se strinjali, da bodo z odločanjem počakali, vse dokler pristojna komisija ne pripravi temeljitejšega dokumenta.

Preložili so tudi razpravo o vmesnem poročilu komisije mestnega sveta za spremljanje dela javnih podjetij v večinski lasti občine, ki je bila ustanovljena marca lani. Po besedah predstavnika komisije Franca Štelcerja so imeli velike težave pri pridobivanju informacij, kljub temu pa so ugotovili številne sporne točke. Mestna svetnica DeSUS Jelka Kolmanič je kot predstavnica enega od javnih podjetij opozorila, da je komisija pomanjkljivo opravila svoje delo. Da bi razjasnili zadevo, so mestni svetniki zahtevali, da pridobijo še stališča prizadetih javnih podjetij.

Mestna svetnica Liste za pravičnost in razvoj (LPR) Lidija Divjak Mirnik je zahtevala tudi glasovanje o zaupnici županu, a Fištravec njeni želji ni ugodil, saj da ni predložila ustreznega gladiva. “To vajo smo enkrat že delali. Saj nismo otroci, zato ne bomo delali mimo poslovnika,” je povedal.

Vir: Lokalec.si

 

Oddaj komentar